Publisert: 05.09.2018

I 2017 var 5 477 barn plassert av barnevernet i ASSS-kommunene. Det er store forskjeller mellom kommunene på hvor stor andel av barnebefolkningen som er plassert utenfor hjemmet. Årsakene til forskjellene kan være mange. Hvor mange enslige mindreårige kommunen har vedtatt å bosette er en av de, demografiske forskjeller som ulike levekår er en annen.

 

Begreper og definisjoner

- Plasserte barn: barn som bor i fosterhjem, i institusjon eller på hybel/annet botiltak. - Enslige mindreårige flyktninger: barn og ungdom under 18 år som kommer til Norge uten omsorgspersoner. - Ettervern: oppfølging av barnevernstjenesten etter fylte 18 år. Ettervern er frivillig og kan gis til fylte 23 år.

Hva vet vi om de plasserte barna?

Alder på de plasserte barna

Aldersfordeling på plasserte barn i ASSS Bruk nedtrekksmenyen for å se tall for den enkelte kommune

Enslige mindreårige

Enslige mindreårige flyktninger som kommunen vedtar å bosette blir i de fleste kommuner en del av barnevernsstatistikken. I Stavanger og Trondheim er hvert 3. barn som er plassert av barnevernet enslig mindreårig flyktning.

Ettervern

Ungdom som har vært plassert av barnevernet kan få oppfølging fra barneverntjenesten også etter de fyller 18 år. Dette kalles ettervern og er frivillig. Det er mulig å få ettervern frem til fylte 23 år.

Barna som får ettervern kan bo i fosterhjem, i barneverninstitusjon eller i egen bolig med oppfølging, evt bofellesskap.

 

De fleste barna som barnevernet plasserer bor i fosterhjem. Mellom 8 og 21 % bor på barneverninstitusjon.  Andre tiltak kan f.eks være bofellesskap eller hybel med oppfølging. Barn kan ha flere plasseringssteder i løpet av året.

Ungdom over 18 år - hvor bor de?

Bruk nedtrekksmenyen for å se tall for den enkelte kommune.

Begreper og definisjoner