Publisert: 12.09.2018

Gjennomsnittet av ASSS- kommunene ligger over nasjonalt snitt, med 11,9 prosent. Andelen menn ansatt i barnehage har vært stabil i mange år. På nasjonalt nivå har andelen ligget rundt 9 prosent. Det er store regionale forskjeller.

Tromsø og Oslo leder an

Tromsø og Oslo skiller seg ut med en høy andel menn i både private og kommunale barnehager. Begge kommunene ligger over nasjonalt gjennomsnitt og er blant kommunene med høyest andel menn i landet.  

Nasjonalt er det omtrent like stor andel menn blant styrere, pedagogiske ledere og i grunnbemanningen for øvrig. Det er kun halvparten av barnehagene som bare har en mannlig ansatt. 10 prosent av barnehagene har over 25 prosent mannlige ansatte.  

Menn tiltrekker seg menn

Erfaringsmessig er det slik at barnehager som klarer å rekruttere flere enn to menn ofte beholder sine mannlige ansatte – det tyder på at det er viktig for menn å møte andre menn på jobb.  

Det kan være flere forklaringer på at for at Oslo og Tromsø ligger høyt. Tromsø oppfordrer menn til å søke i stillingsannonser, er påpasselig med å ta menn inn til intervju og å ta vare på menn som rekrutteres inn til barnehagene.  

Barnehageutbyggingen  i Tromsø i perioden 2006 – 2011, førte til at barnehagene generelt  ble mer profesjonalisert.  Flere menn ble rekruttert inn i de nye barnehagene. 

Rekrutteringsgrunnlaget i Tromsø er godt idet universitetet i Tromsø har en høy andel menn ved barnehagelærerutdanningen. Menn ansatt i barnehagene er gode forbilder for mannlige studenter i praksis og for mannlige assistenter. I tillegg prioriterer kommunen mannlige assistenter til kommunal utdanningsstøtte hvis de ønsker å bli barnehagelærere. 

Barnehageprofil påvirker

I kommunen er det noen private barnehager som over tid har jobbet planmessig med rekruttering av menn fra tiden der sivilarbeidere var vanlig i barnehage, til at de har hatt ungdomsskolegutter i lekepraksis. Noen friluftsbarnehager har spesielt profilert seg som barnehage der det jobber menn.  Det er kommunens erfaring at spesielt friluftsbarnehager og naturbarnehager tiltrekker seg menn – og Tromsø har flere barnehager med denne profilen. 

Forskjell på kommunale og private barnehager

Kommunale og private barnehager har også ulik andel menn, hvor det er andelsvis er flere menn ansatt i private barnehager. Dette bildet er også gjennomgående i ASSS-kommunene hvor det er en høyere andel menn i private barnehager i alle kommunene.