Publisert: 17.03.2021

Endret: 09.09.2021

Endelige ASSS-tall for 2020 er publisert i tjenesteprofiler og tilhørende figurer / tabeller på alle tjenesteområdene.

 

Tallene er i hovedsak hentet fra SSB/KOSTRA, med unntak av ressursbruksindikatoren og noen manuelt innhentede tall.

Tallene er tilgjengelige både i artikler og i figurverktøyet. I artiklene ligger predefinerte figurer, mens i figurverktøyet kan dere lage egne sammenstillinger med de indikatorene som er valgt av nettverkene. Begge publiseringer henter tallene fra samme kilde (ASSS-databasen), og oppdateres samtidig.

Dere kan laste ned figurene til eget bruk i begge publiseringer. Artiklene finner dere via denne filtersiden: https://www.ks.no/asss-hjem/filterside-asss/ Figurverktøyet ligger her: https://www.ks.no/asss-hjem/figurverktoy/

 

Nettverkene har jobbet høsten 2020 og inn i 2021 med å utarbeide indikatorbeskrivelser, med blant annet formål, beskrivelse osv. for hver enkelt indikator i tjenesteprofilene. Indikatorbeskrivelsene er ferdige for de fleste tjenesteområdene, og publiseringen av disse er startet. De ferdige indikatorbeskrivelsene vil publiseres fortløpende. Samleside for indikatorbeskrivelsene: https://www.ks.no/asss-hjem/nytt-asss-tjenestene-indikatorbeskrivelser/