Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Tromsø

Tjenesteprofil

 

Prioritering og behov

Tromsø prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, noe lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2018. Kommunens ressursbruk er 3 % lavere enn ASSS-snittet i 2018, og kommunen har sunket med 2 % fra i fjor i forhold til de andre kommunene. 

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 7 % lavere enn snittet, og har også sunket med 3 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester er lavere enn snittet for ASSS-kommunene i 2018. Veksten i 2018 ble fordelt mellom diagnose, behandling og rehabilitering (f241) og tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold (f256). Ressursinnsatsen til generelt forebyggende arbeid (233) er redusert i 2018. 

Dekningsgrader

Årsverk totalt på helsestasjonen viser at Tromsø har lavt nivå også i 2018. Kommunen har sunket med 8 % fra nivået i 2017 sammenlignet med de andre ASSS kommunene. Kommunen er lavest av alle som har relevante tall i 2018. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt har økt fra 2017 til 2018, men nivået er ikke så høyt i 2018 som det var i 2016.  Årsverk av helsesøstre isolert, har også økt i 2018. På denne indikatoren er kommunen om lag som ASSS-snittet. NB! KOSTRA-tallene for Drammen inneholder feil og påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år er 7 % lavere enn ASSS-snitt i 2018. Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at årsverk på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, er redusert siste år. De fleste kommunene har økt innsatsen til denne gruppen noe. Tromsø har sunket fra 5 % over snitt i 2017 til 7 % under snitt i 2018 i profilen sammenlignet med de andre kommunene. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 87 % i 2018, og andelen har variert fra 93 % til 86 % i treårsperioden. Gjennomføringsgrader for andre konsultasjoner på helsestasjonen er 92 % for helseundersøkelse 8. leveuke, 100 % for helseundersøkelse ved 2-3 års alder og 88 % ved 4 års alder.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år økte betydelig fra 2016 til 2017 og det er ytterligere en økning i 2018. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år, og Tromsø har økt mer enn gjennomsnittlig for ASSS. Nivået har steget med 7 % i forhold til ASSS-snittet sammenlignet med 2017, og kommunen er nå 14 % høyere enn ASSS-gjennomsnittet. Gjennomføringsgrad for helse-undersøkelser til elever på 1. trinn er høy alle tre årene i perioden. (104,9 % i 2018).

Den samlede årsverksinnsatsen til kommunale fysio- og ergoterapeuter har økt i perioden. Tromsø har fortsatt høy innsats av kommunale fysioterapeuter sammenlignet med ASSS-kommunene. Nivået på ergoterapiressursen er i 2018 på snittet.

Årsverksinnsatsen av leger pr. 10000 innbyggere har økt fra 2017 til 2018. Tromsø har et høyt nivå på denne ressursen og ligger høyest blant ASSS-kommunene. Kommunen er 17 % over ASSS-snitt. Kommunen har noe ledig liste-kapasitet også i 2018. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten har gått litt ned siden i fjor, fra 12,7 % til 12,4 %, men kommunen har høyest nivå på sykefravær av kommunene i 2018. Slik var det også i 2017.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var 8 % høyere enn snittet for ASSS-kommunene i 2018.