Publisert: 17.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Tromsø

Tjenesteprofil

 

Om barnehage i Tromsø

Både netto driftsutgifter og ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet ligger 6 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene og er høyest i nettverket. Utgiftene har økt noe fra 2017 til 2018.  Enhetskostnadene er lavere enn gjennomsnittet.

Andelen barn 1-2 år med barnehageplass er høyest blant ASSS-kommunene med 93,7 prosent. Dekningsgrad for barn fra 3-5 år har økt fra 2016, og ligger 3,7 prosent over snittet i nettverket. Bemanningstettheten i kommunale og private barnehager er omtrent som snittet i ASSS kommunene.

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning gikk ned fra 2017, men er 6,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS.

Andelen menn i barnehage er på 17,1 prosent og er høyest i nettverket. Gjennomsnittet for ASSS nettverket er 13,8.

Sykefraværet er fremdeles det høyeste i nettverket, men er redusert med 1 prosent fra 2017.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgrad for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andel ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg vil sykefraværet ha betydning. En høyere dekningsgrad for 1-2 åringer og en høyere andel barnehagelærere er faktorer som tilsier høyere utgifter. På den annen side vil et sykefravær på 15,3 som er 2,8 prosent over gjennomsnittet i nettverket også bidra til å øke utgiftsnivået i Tromsø. Et noe høyere antall barn per ansatt trekker imidlertid enhetskostnadene ned.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. I Tromsø indikerer en høy andel med barnehagelærerutdanning god kvalitet. Sykefraværet kan utfordre kvaliteten i barnehagene.