Publisert: 18.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet barnevern omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

244 Barneverntjeneste,

251 Barneverntiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet og

252 Barneverntiltak til barn som er plassert av barnevernet

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering/behov

Figur 2. Ressursbruksindikator. Barnevern*

Figur 3. Netto driftsutgifter barnevernstjenester per innbygger 0-17 år (kroner)

Dekningsgrader

Figur 4. Andel barn med undersøkelser i forhold til innbyggere 0-17 år (prosent)

Figur 5. Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år (prosent)

Figur 6. Andel barn som er plassert i løpet av året i prosent av antall barn 0-17 år

Figur 7. Andel barn som ikke er plassert i løpet av året i prosent av alle i tiltak (0-22 år)

Figur 8. Andel barn med tiltak 0-5 år av barn på tiltak 0-17 år (prosent)

Produktivitet/enhetskostnader 

Figur 9. Brutto driftsutgifter per barn (f244) med undersøkelse eller tiltak (kroner)*

Figur 10. Brutto driftsutgifter per barn (f251) som ikke er plassert av barnevernet (kroner)

Figur 11. Brutto driftsutgifter per barn (f252) som er plassert av barnevernet (kroner)

Kvalitet

Figur 12. Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan (prosent)

Figur 13. Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder (prosent)*

Figur 14. Sykefravær barnevern (PAI) (prosent)*