Publisert: 26.03.2021

Publiseringen av ressursbruksindikatoren blir dessverre forsinket som følge av feil i økonomitallene i den foreløpige KOSTRA publiseringen. Det er blant annet oppdaget feil i balansestørrelsene for Oslo, Bergen og Drammen.  SSB har varslet at feilene blir rettet på deres nettside 26. mars.

KS vil ferdigstille beregningene av ressursbruksindikatoren så raskt som mulig, og det legges opp til å publisere ressursbruksindikatoren den 13. april.