- KS mener kommunal sektor spiller en nøkkelrolle for å inkludere flere i arbeid, og at det er et mål at flest mulig kan delta i det ordinære arbeidslivet, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Hun oppfordrer alle kommunale ledere til å gjøre seg kjent med veiviseren på nav.no og mulighetene som virkemidlene til NAV gir til virksomheter som ønsker å inkludere flere utenfor arbeidsmarkedet.

Veiviseren skal bidra til at virksomheter som ønsker å inkludere blir kompetente og motiverte bestillere av inkluderingsvirkemidler fra NAV.

For å øke sysselsettingsandelen blant personer som har utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet, tilbyr NAV en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til denne utsatte gruppen. Kjennskapen til NAVs virkemidler og mulighetene de gir må bli bedre kjent blant ledere og tillitsvalgte. Derfor er denne informasjonen nå gjort lett tilgjengelig og finnes på nav.no/veiviser.