Temaartikkel

11.02.2014

Rådmannsutvalget i Møre og Romsdal

11.02.2014

Agderkonferansen 2014 – «læringslivet»

Presentasjoner fra årets konferanse
11.02.2014

Spørsmål og svaralternativene i Agder (på Debattheftet)

Her er alle spørsmålene og svaralternativene:
11.02.2014

Besvarelse fra bordene i strategikonferansen/Fylkesmøtet 13. - 14. feb. 2014 i Agder

Her kan du gi besvarelse fra bordene i strategikonferansen/Fylkesmøtet 13. - 14. feb. 2014 i Agder.
11.02.2014

KS region Vest hospiterer i Brussel

Jan Ryste fra KS Sogn og Fjordane brukte høsten 2013 til å sette seg inn i EU's nye programperiode.
11.02.2014

Gjennomføring i kommunestyrets møte

I brevet nedenfor finnes viktig info knyttet til gjennomføring av lokaldemokratiundersøkelsen i kommunestyrets møte.
11.02.2014

Innovasjonsskolen åpnet

Innovasjonsskolen for kommunesektoren har åpnet. KS har over lengre tid jobbet for etableringen av studiet.
11.02.2014

ID-Porten versjon 14.2 i produksjon 18. februar

18. februar 2014 blir ID-Porten 14.2 sett i produksjon. Frå og med denne releasen har ID-porten nytt system for versjonering. Versjon “14.2″ indikerer at versjonen er sett produksjon i februar 2014.
11.02.2014

Rammeavtaler med Statped

Hvordan kan Statped sine tjenester benyttes av kommunene?
11.02.2014

Alle presentasjonene på Strategikonferansen og Fylkesmøtet i Telemark 11. - 12. februar 2014

Her finner du alle presentasjonene etter hvert som de blir holdt.
10.02.2014

Etisk refleksjon kan gi positive effekter på sykefravær og arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten i bydel Grünerløkka, avdelingen for miljøarbeid og psykisk helse, bruker etisk refleksjon som et viktig arbeidsverktøy. Dette har gitt positive resultater i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mer fornøyde bruker.
10.02.2014

Om ordførerkollegiet

Ordførerkollegiet møtes 2-3 ganger hvert halvår, og ledes av Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch med ordfører i Lardal Liv Grinde som nestleder. Kollegiet skal bl.a. drøfte følgende forhold:
10.02.2014

Om Rådmannskollegiet

Rådmannskollegiet har valgt Inger Anne Speilberg (Larvik) som leder og Lars Joakim Tveit (Stokke) som nestleder.
10.02.2014

Konferanse om klimatilpasning – meld deg på!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) i samarbeid med KS inviterer til kommunekonferansen "Klimatilpasning i arealplanleggingen – Hvordan gjøres det i praksis?», den 27. mars kl. 09.30-16.00 i KS Agenda møtesenter i Oslo.
10.02.2014

Utviklingskoordinator er ansatt i Kommunesamarbeidet i Vestfold

John Fredrik Wallace har fått jobben som utviklingskoordinator i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) og startet 4. nov. 2013.
10.02.2014

Kurs i legeavtalen

KS Nord-Norge og KS Forhandling inviterer til kurs i legeavtalene. Kurset arrangeres i Bodø og Tromsø.
10.02.2014

Oppstartsmøte i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) 15.11.2013

Det ble invitert til det første møtet i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) 15. nov. 2013..
10.02.2014

Historisk kommunesamarbeid er i gang

Vestfolds ordførere og rådmenn møttes fredag 15.11 og bekreftet at de vil forsterke felles utviklingsarbeid. Nå skal strategier lages, nettverk bygges og prosjekter igangsettes.
10.02.2014

Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV)

Dette er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. Kommunesamarbeidet har til formål å utvikle, forbedre og effektivisere deltakerkommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning med bakgrunn i lokale behov.
10.02.2014

Etisk refleksjon kan gi positive effekter på sykefravær og arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten i bydel Grünerløkka, avdelingen for miljøarbeid og psykisk helse, bruker etisk refleksjon som et viktig arbeidsverktøy. Dette har gitt positive resultater i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mer fornøyde bruker.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt