Temaartikkel

25.11.2013

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene har anbefalt retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift.
25.11.2013

FoU: Framtidens kommune – oppgave- og ansvarsdeling

Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.
25.11.2013

Morgendagens omsorg er her: Demenslandsby i Nederland

Mange tenker nye måter å utforme tjenestene på. God omsorg og tjenester for personer med demens er en av framtidas utfordringer.
25.11.2013

Gjesteelevssatser i videregående opplæring

KS fastsetter hvert år veiledende gjesteelevssatser for videregående opplæring. Satsene gjelder pr. kalenderår.
25.11.2013

Mattesatsing i barnehagen i Skien

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er imponert over hvordan Skien kommune jobber med matematikk allerede i barnehagen.
25.11.2013

Fakta om lærernes arbeidstid

Lærernes arbeidstid er regulert i en egen sentral særavtale SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring – med anledning til å avtale lokale tilpasninger/avvik.
24.11.2013

Refusjon for barnevernsutgifter til enslige mindreårige

Endringen i refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige kan også få konsekvenser for utbetalinger i 2014. KS anbefaler derfor kommunene om å sende inn kravene raskest mulig.
24.11.2013

KS setter frivillighet på dagsorden

Tirsdag 26.november 2013 arrangerer KS konferansen "Frivillighetens deltakelse og medskaping i Kommune-Norge»
22.11.2013

Framtidas kommuner - oppgave- og ansvarsdeling

Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.
22.11.2013

Årets seniorinitiativ 2013

- Gratulerer til Skedsmo kommune som vinner av Årets seniorinitiativ 2013, sier styreleder Gunn Marit Helgesen. Skedsmo kommune har over lang tid vært en foregangskommune i arbeidet med seniorpolitikk, sier styrelederen i KS.
21.11.2013

Skuffende utvikling på COP 19 i Warszawa

Skuffelsen var stor blant kommuneorganisasjonene da et nytt avtaleutkast ble lagt fram på FNs klimakonferanse i Warszawa torsdag morgen.
21.11.2013

Ny kartlegging av veiledningsordningen for lærere og barnehagelærere

Kunnskapsdepartementet (KD) og KS skal gjennomføre en ny kartleggingsundersøkelse av veiledningsordningen for nyutdannede lærere og barnehagelærere våren 2014. Undersøkelsen i 2014 er oppfølging av tidligere undersøkelser gjennomført i 2012 og 2010.
21.11.2013

Tidsklemma - en myte?

"Jeg har ikke tid...", "Tiden strekker ikke til..."; lyder dette kjent?
20.11.2013

Tre grep for en bedre skole

Arbeidstidsordningen for lærere er ikke tilpasset en moderne, fremtidsrettet skole med vekt på læring og kvalitet, derfor er det tid for endring.
20.11.2013

Tre grep for en bedre skole

Arbeidstidsordningen for lærere er ikke tilpasset en moderne, fremtidsrettet skole med vekt på læring og kvalitet, derfor er det tid for endring.
20.11.2013

Koordinatorer for samhandlingsreformen i Nord-Trøndelag

Oversikt over koordinatorer pr region i Nord-Trøndelag fylke.
20.11.2013

Tre grep for en bedre skole

Arbeidstidsordningen for lærere er ikke tilpasset en moderne, fremtidsrettet skole med vekt på læring og kvalitet, derfor er det tid for endring.
20.11.2013

Forhandlingene om ny arbeidstidsordning for lærerne har startet

20. november startet forhandlingene om ny arbeidstidsordning for lærerne. Den nåværende arbeidstidsavtalen SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring løper ut 31.12.2013.
20.11.2013

Samarbeid om høyere utdanning

Ny utredning om hvordan få til økt samarbeid mellom kommunal sektor og UH-sektoren ble lansert 4. desember.
20.11.2013

Stort engasjement på erfaringskonferansen

Helsedirektoratet og KS har avholdt to vellykkede erfaringskonferanser om kommunalt øyeblikkelig hjelp på Værnes og Gardermoen.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt