Temaartikkel

22.04.2014

Protokoll fra fylkesstyremøte i Finnmark 17.03.14

Protokoll fra styremøtet kan nå lastes ned her.
22.04.2014

Tariffkonferanse 12.-13. juni, Sandefjord

Personalsjefnettverket, rådmenn, ordførere og økonomimedarbeidere i BTV inviteres til informasjon om årets tariffoppgjør, seminar i forhandlingsøkonomi mm
22.04.2014

Økt kontantstøtte gir ikke lavere barnehageutgifter

Årets hovedopptak så langt viser en økning i antall og andel små barn som det søkes plass for fra august 2014. Regjeringens trekk i rammetilskudd til kommunene som følge av økt kontantstøtte burde ikke vært gjort.
22.04.2014

"Hold sammen" - broderkjeden 2014

NRK markerer Grunnlovens 200 år med å invitere til å lage en broderkjede som strekker seg fra nord til sør. Kommunene inviteres til å være med å danne en lengst mulig kjede av mennesker. Begivenheten finner sted 20. mai fra kl. 12.
22.04.2014

Invitasjon: Nasjonalt læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten starter høsten 2014 opp et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse. Søknadsfrist er 30.mai 2014.
22.04.2014

Nye muligheter for prosjektsamarbeid i Estland

Det er nå lyst ut midler for prosjekter i Estland på området «sosial inkludering av unge som faller utenfor» under EØS programmet «Barn og unge i faresonen».
22.04.2014

Skatteinngangen januar-mars 2014

Nye skattetall fra SSB for de tre første månedene i 2014 viser en samlet vekst i forhold til samme periode i fjor med 3,1 pst for kommuneforvaltningen.
22.04.2014

Økonomiske utslag ved kommunesammenslåing

KS har utviklet en enkel modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens inntektssystem. Modellen kan beregne utslag for sammenslåing av inntil seks kommuner.
21.04.2014

KS Innkjøpsforum (KSI)

KS Innkjøpsforum (KSI), er et fagforum for kommuner og fylkeskommuner som setter fokus på offentlige anskaffelser. KSI's formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser med sikte på å effektivisere innkjøp i kommunal sektor.
21.04.2014

Styret KS Innkjøpsforum.

HER FINNER DU INFORMASJON OM STYRET, MØTEPLAN OG REFERAT FRA MØTER.
15.04.2014

Velferdsteknologi i kommunenes planverk

Kommunene i Listerregionen har velferdsteknologi som ett av sine satsingsområder i det interkommunale samarbeidet. Da bør det synes i planverket.
14.04.2014

Nye regler om veiledet tjeneste for leger

Helse- og omsorgsdepartementet har endret forskrift om veiledet tjeneste for å overholde EØS-avtalen.
10.04.2014

Inviterer kommuner til skole- og barnehageløft

Alle kommuner og fylkeskommuner ønsker å tilby barnehager og skoler med god kvalitet. Oppvekstprogrammet, KS og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilbyr nå et program for å videreutvikle eierstyring for økt kvalitet i barnehage og skole.
10.04.2014

Helsefagelevar utplasserte i London

For første gong har norske helsefagelevar vore utplasserte i London. - Dette er noko vi verkeleg kan tilrå andre elevar å prøve. Dette har vore læring for livet!
10.04.2014

Nettverk for innovasjon gjennom anskaffelser

Kristiansand og Mandal kommuner er valgt ut til å delta i nettverket. Oppstartssamling er i Oslo 22.-23.mai.
10.04.2014

Tariff 2014: Forhandlingsmøte 10. april

Partene møttes i dag til nytt forhandlingsmøte om hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2014.
10.04.2014

Påstander og svar om lærernes arbeidstid

Her svarer KS på en del av påstandene som er kommet omkring forhandlingene om lærernes arbeidstidsavtale.
10.04.2014

FoU: Plankapasitet og plankompetanse i kommunene

De fleste kommunene har den kompetansen de trenger for å ivareta planlegging etter plan- og bygningslovens krav. Det er kapasiteten som er den største utfordringen.
10.04.2014

Sluttrapport for pilotnettverk for ressurskrevende tjenester

18 kommuner har i perioden 2012-2014 deltatt i pilotnettverk for ressurskrevende tjenester i regi av KS EffektiviseringsNettverkene.
09.04.2014

Nord-Trøndelag: Styremøter i 2014

Første møte i fylkesstyret ble avholdt 14. februar 2014.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt