Temaartikkel

20.11.2013

Tre grep for en bedre skole

Arbeidstidsordningen for lærere er ikke tilpasset en moderne, fremtidsrettet skole med vekt på læring og kvalitet, derfor er det tid for endring.
20.11.2013

Forhandlingene om ny arbeidstidsordning for lærerne har startet

20. november startet forhandlingene om ny arbeidstidsordning for lærerne. Den nåværende arbeidstidsavtalen SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring løper ut 31.12.2013.
20.11.2013

Samarbeid om høyere utdanning

Ny utredning om hvordan få til økt samarbeid mellom kommunal sektor og UH-sektoren ble lansert 4. desember.
20.11.2013

Stort engasjement på erfaringskonferansen

Helsedirektoratet og KS har avholdt to vellykkede erfaringskonferanser om kommunalt øyeblikkelig hjelp på Værnes og Gardermoen.
19.11.2013

Trener for arbeidslivet

30 av de 60 elevene på Vg1 helse- og oppvekstfag på Tiller videregående skole utenfor Trondheim bruker dette skoleåret to timer i uka til fysisk aktivitet. Timene kommer i tillegg til timene de har i kroppsøving.
19.11.2013

FoU: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud vokser fram

Mer enn halvparten kommunene har enten åpnet et øyeblikkelig hjelp døgntilbud, eller er i ferd med å etablere et slikt tilbud.
19.11.2013

Samplan 13-14. Samling 2

Her finner dere innleggene fra samlingen i Bergen.
19.11.2013

Helhetlig styring og kvalitetsutvikling, 29.-30.januar 2014

KS har gleden av å invitere til årlig samling for stabs- og nøkkelpersoner som arbeider med helhetlig styring, kvalitetsarbeid og internkontroll.
18.11.2013

Gjennombrudd for lokal sektor i Warszawa?

Lokal sektor gis nye viktige klimaroller i forslag til vedtak på FNs klimatoppmøte i Warszawa.
18.11.2013

Sammen om den gode skole

For KS og for våre medlemmer er kompetanseutvikling et viktig satsingsområde. Dette gjelder ikke minst for lærere.
18.11.2013

Kommentarutgave til rammeavtalen ASA 4313

Denne kommunentarutgaven er fra november 2013. Kommentarene oppdateres jevnlig.
18.11.2013

Frisklivsbølgen i Sunndal kommune

Frisklivsbølgen - et folkehelsetiltak med fokus på fysisk aktivitet og kosthold rettet mot Sunndal kommunes ansatte. Målet med prosjektet er å sette folkehelse og livsstil på dagsorden.
18.11.2013

Skatteinngang januar-oktober 2013

Samlet vekst i skatteinngangen for månedene januar-oktober, sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. Veksten for kommunene er 7,0 pst og for fylkeskommunene 6,6 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB.
18.11.2013

Kommunesamarbeid om planfunksjonen

Mange kommuner har store utfordringer med plankapasitet og plankompetanse. Kommunesamarbeid om planfunksjonen kan være en aktuell løsning for mange.
18.11.2013

Kommunesektoren jobber godt med klima

KS’ og norske kommuners klimaarbeid ble trukket fram som gode internasjonale eksempler da David Cadman, president i ICLEI, nylig møtte KS-leder Gunn Marit Helgesen i Oslo.
18.11.2013

Sammen om den gode skole

For KS og for våre medlemmer er kompetanseutvikling et viktig satsingsområde. Dette gjelder ikke minst for lærere.
18.11.2013

FoU: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud vokser fram i norske kommuner

Mer enn halvparten av kommunene har enten åpnet et øyeblikkelig hjelp døgntilbud, eller er i ferd med å etablere et slikt tilbud.
15.11.2013

Byene er en del av løsningen når utslippsreduksjoner skal gjennomføres

Det er derfor et stort behov for å hjelpe byene til å få styrket sin kapasitet og finansiering, uttaler Burhan Gafoor, Singapores ambassadør og møteleder i en workshop om urbanisering og kommunesektorens rolle under FNs pågående klimaforhandlinger.
15.11.2013

Strategisk kompetanseplanlegging er ekstremt krevende!

Erfaringer fra arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging var tema for samlingen i Gabelshus i november. Det var stor enighet om at strategisk kompetanseplanlegging ikke bare er krevende, men ekstremt krevende!
15.11.2013

Klar forbedring av budsjettforslaget

- Vi er fornøyde med at budsjettforhandlerne har tatt våre advarsler på alvor, men budsjettforslaget inneholder fortsatt urimelige kutt i ordninger for de svakeste, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt