Temaartikkel

02.10.2014

Ønsker ny oppgavefordeling i helsetjenesten

Målet med ny oppgavefordeling i helsetjenesten er bedre bruk av den samlede kompetansen hos de ansatte - til brukerens beste.
01.10.2014

Velferdsteknologi i sykehjem

Hvilke erfaringer har Skien kommune gjort seg med bruk av velferdsteknologi i sykehjem? 6. november får du muligheten til å vite mer om dette
01.10.2014

Ny Kommisjon – nye muligheter

I Brussel forbereder man seg på at en ny Kommisjon skal på plass. KS europeiske paraplyorganisasjon, CEMR, oppfordrer den nye Kommisjonen til å involvere lokale og regionale myndigheter i sitt arbeid slik Lisboatraktaten forplikter dem til.
01.10.2014

EU på norsk 7 - august 2014

01.10.2014

EU på norsk 6 - juni 2014

01.10.2014

Lave renter en gjeldsfelle

Kommunegjelda har nærmest eksplodert de siste 10 årene. Store investeringsbehov knyttet til økonomisk vekst, behov for oppgradering av infrastruktur og sterk befolkningsvekst er hovedårsakene.
01.10.2014

Utfordringer - og muligheter

En vikitg barriere for heltidskultur er strukturelle og individuelle holdninger knyttet til arbeid og fritid.
01.10.2014

Effekter av heltidskultur

Senere års forskning og evalueringer har gitt mye kunnskap om positive effekter av å jobbe for en heltidskultur, både ut i fra arbeidsgivers, arbeidstakers og brukers ståsted.
01.10.2014

Hva er heltidskultur?

Heltidskultur har to ulike aspekter, som henger tett sammen.
30.09.2014

Grønne jobber - flere i arbeid

For å bidra til økt vekst og sysselsetting bør det satses "grønne jobber".
30.09.2014

Kommunereform i Skottland?

Skottene stemte nei til uavhengighet fra Storbritannia den 18. september, men jobber ufortrødent videre med å styrke lokaldemokratiet. Spørsmålet er riktignok ikke om det blir færre kommuner, men om det blir flere.
30.09.2014

Streiken preger omdømmemåling

Resultatene av Ipsos MMIs omdømmemåling er preget av lærerstreiken. Undersøkelsen vil bli brukt i forbindelse med evalueringen som skal sette KS i stand til å møte slike krevende situasjoner på en bedre måte.
30.09.2014

Kommunene avgjørende for gjennomføring av «lærerløftet»

KS er glad for de ambisjoner for videre kvalitetsutvikling i skolen som regjeringens strategi «Lærerløftet» signaliserer, og at den så tydelig støtter kommunenes og fylkeskommunenes ønske om å utvikle skolene som lærende organisasjoner.
29.09.2014

Hovedavtalen 01.01.2014 – 31.12.2015

Hovedavtalen (HA) er ferdig redigert. De avtalte endringene fremgår nå i avtaleteksten.
29.09.2014

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

KS og Legeforeningen har utarbeidet en rapport om legetjenestens rolle i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rapporten er et supplement til Helsedirektoratets veileder.
28.09.2014

Utvelgelse av koordinator

Fylkeskommunene og kommunene som deltar i programmet må velge en koordinator som skal delta på de mellomliggende koordinatorsamlingene i utviklingsprogrammet.
28.09.2014

Støtte til videre arbeid med utviklingsprogrammet

Her finner du informasjon om prosessen og veien videre. *Koordinator *Samlinger *Arbeidsbok *Egenevaluering
28.09.2014

Evalueringsskjema for 1.samling av utviklingsprogrammet

Vi ønsker tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som kan gjøres bedre med tanke på innhold og gjennomføring.
26.09.2014

Nærdemokratiske organer

KS har fått gjennomført et prosjekt som sammenfatter erfaringer med nærdemokratiske organer i kommuner i Norden. Hvordan kan slike organer ivareta innbyggernes identitet og behov for å påvirke? Hva er viktig for at slike organer skal fungere over tid?
26.09.2014

Nærdemokratiske organer

KS har fått gjennomført et prosjekt som sammenfatter erfaringer med nærdemokratiske organer i kommuner i Norden. Hvordan kan slike organer ivareta innbyggernes identitet og behov for å påvirke? Hva er viktig for at slike organer skal fungere over tid?
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt