Temaartikkel

24.04.2014

Gode resultater for jobbsentralen i Grimstad for 2013

Jobbsentralen i Grimstad kommune er et tilbud til den som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. 60 % av deltakerne i 2013 er nå i ordinær jobb eller går på skole. Dette er et svært godt resultat.
24.04.2014

KS ga innspill til kommuneopplegget

Årets andre konsultasjonsmøte med Regjeringen dreide seg blant annet om kontantstøtte, bosetting, samhandlingsreformen, naturskade og innsigelser.
24.04.2014

Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager - kommentarer

Denne artikkelen redegjør for ulike problemstillinger knyttet til særavtalen SFS 2201 og andre spørsmål om personalet i barnehage, skole og SFO.
24.04.2014

Høring: Reservasjonsordning for fastleger

KS mener at den enkelte kommune, med sitt "sørge-for-ansvar", må kunne organisere sin fastlegetjeneste slik det tjener innbyggerne best. I sitt høringssvar legger KS vekt på at ordningen må vurderes ut fra lokale forhold.
24.04.2014

Tariff 2014: Forhandlingsmøte 24. april

I dagens forhandlingsmøte, la KS fram tilbud nr. 2 ved hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2014. Tilbudet gjelder endringer i bestemmelser i Hovedtariffavtalen.
24.04.2014

Si opp Bufetat-avtalen!

Dette er anbefalingen Fylkesstyret i KS Rogaland har sendt til ordførere i Rogaland.
24.04.2014

Etikkpåskenøttene 2014

Prosjekt ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” laget i 2014 Etikkpåskenøtter. Nøttene bestod av case som illustrerte ulike tema og var ment som utgangspunkt for etisk refleksjon.
23.04.2014

Oppgaver og ansvar for engelsk helsepersonell

Med de store behovene for helsepersonell i kommunene må vi spørre om helsearbeidernes kompetanse kan utnyttes bedre. Kan norske kommuner lære noe fra engelsk praksis?
23.04.2014

Skal vi slå oss sammen?

KS har utviklet en enkel modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens inntektssystem. Modellen kan beregne utslag for sammenslåing av inntil seks kommuner.
23.04.2014

Den gode skuleeigar - Materiell 4. samling på Thon Hotel i Kristiansund den 23. og 24. april.

Under er det lagt ut arbeidsbøker og anna materiell utarbeidd av kommunane i mellomperioden mellom samling 3 og 4.
23.04.2014

Gode løysingar for kronikarar på Samhandlingskonferansen i Førde

Hovudtema for årets konferanse var dei gode løysingane for «kronikarane», belyst frå ulike innfallsvinklar av blant andre statssekretær Anne Grethe Erlandsen i HOD og professor Jan Grund ved Høgskulen i Oslo og Akershus.
22.04.2014

Er du interessert i å samarbeide med bulgarsk kommune om kulturarv?

Svilengrad i sørlige Bulgaria ønsker norsk partner til restaurering av en 300 meter lang steinbro fra 1600-tallet, som er en del av en samling kuturarvbygninger fra Suleiman den stores tid.
22.04.2014

Kommunestrukturkonferansen

Presentasjonene fra kommunestrukturkonferansen er nå tilgjengelig på våre hjemmesider
22.04.2014

Protokoll fra fylkesstyremøte i Troms 03.04.14

Protokoll fra styremøtet kan nå lastes ned her.
22.04.2014

Protokoll fra fylkesstyremøte i Finnmark 17.03.14

Protokoll fra styremøtet kan nå lastes ned her.
22.04.2014

Tariffkonferanse 12.-13. juni, Sandefjord

Personalsjefnettverket, rådmenn, ordførere og økonomimedarbeidere i BTV inviteres til informasjon om årets tariffoppgjør, seminar i forhandlingsøkonomi mm
22.04.2014

Økt kontantstøtte gir ikke lavere barnehageutgifter

Årets hovedopptak så langt viser en økning i antall og andel små barn som det søkes plass for fra august 2014. Regjeringens trekk i rammetilskudd til kommunene som følge av økt kontantstøtte burde ikke vært gjort.
22.04.2014

"Hold sammen" - broderkjeden 2014

NRK markerer Grunnlovens 200 år med å invitere til å lage en broderkjede som strekker seg fra nord til sør. Kommunene inviteres til å være med å danne en lengst mulig kjede av mennesker. Begivenheten finner sted 20. mai fra kl. 12.
22.04.2014

Invitasjon: Nasjonalt læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten starter høsten 2014 opp et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse. Søknadsfrist er 30.mai 2014.
22.04.2014

Nye muligheter for prosjektsamarbeid i Estland

Det er nå lyst ut midler for prosjekter i Estland på området «sosial inkludering av unge som faller utenfor» under EØS programmet «Barn og unge i faresonen».
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt