Temaartikkel

28.02.2014

Arbeidsgivermonitoren 2014

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en publikasjon er en årlig statistikk- og faktapublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden innen sentrale arbeidsgiverrelaterte områder i kommuner og fylkeskommuner.
28.02.2014

Kommunane i vest tek i mot flyktningar som aldri før

Talet på vedtak om busetting i kommunane i vest har hatt ei god auke frå 2013 til 2014, men mange kommunar har enno ikkje svart på om dei vil ta i mot flyktningar i 2014.
28.02.2014

KS inviterer til å være med i pilotnettverk for overordnet styring

Deltakelse i dette nettverket passer for rådmenn og ordførere. Informasjon om temaer, opplegg og innhold på nettverkssamlingene finner du her.
28.02.2014

Støttekart for perioden 2014-2020

Regionalstøttekartet for Norge perioden 2014-2020 ble denne uken vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan, ESA.
28.02.2014

FoU: Styring og ledelse når oppgaver løses utenfor linja

Kommunale oppgaver løses i økende grad utenfor den kommunale styringslinja. Et KS FoUprosjekt har studert kjennetegn ved god styring av og ledelse i nettverk og partnerskap der kommunen er involvert. I prosjektet lanseres også en huskeliste for kommunene.
27.02.2014

Etikkprosjektet i Gloppen kommune

I Gloppen kommune skal etisk kompetanseheving nyttas som eit hjelpemiddel i møte med vanskelege dilemma og tøffe priorteringar i tenesta. Målet er at tenestane skal opplevast som verdig og god der alle partar sin integritet vert ivareteken.
27.02.2014

Organisasjonsfrihet og habilitet

- Det kan ikke legges begrensninger i medlemsskap for kommunepolitikere eller kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, sier etikkutvalget i en uttalelse.
27.02.2014

Oppsummert om lærerforhandlingene

Her repeterer vi kort KS’ syn på spørsmålene som har vært mest diskutert i forbindelse med forhandlingene om lærernes arbeidstid.
27.02.2014

Oppsummert om lærerforhandlingene

Her repeterer vi kort KS’ syn på spørsmålene som har vært mest diskutert i forbindelse med forhandlingene om lærernes arbeidstid.
27.02.2014

Saman om ein god skule

Debatten om lærarane si arbeidstid må diskuterast ut frå realitetar og målet om at vi saman skal skape den beste skulen for elevane våre.
27.02.2014

Programmet for 4. samling i Tromsø 5.-6. og Bodø 7.-8. mai 2014 er nå klart

Legg merke til at samlingen i Nordland er flyttet fra Mo i Rana til Bodø.
26.02.2014

Korrupsjonsforebyggende nettverk - avsluttende samling

I løpet av mars gjennomføres siste samling for alle de 3 korrupsjonsforebyggende nettverk. Samlingene skal trekke frem erfaringer, lærdommer og anbefalinger fra kommuner i nettverkene. Her finner du presentasjonene.
26.02.2014

Barnehage 2014: Årets møteplass for barnehageansvarlige

Årets desidert største barnehagearrangement 8.-9. mai er for ALLE som jobber i og med barnehager. Ansvarlige for barnehagesektoren i kommunene er en av de aller viktigste målgruppene.
26.02.2014

Fokus på Folkehelse

Samhandlingsreformen bygger på forutsetningen om at det forebyggende folkehelsearbeidet skal styrkes.
26.02.2014

RU i Finnmark gjenvalgt

I forbindelse med Rådmannsnettverket i Finnmark sitt årlige møte den 19. februar ble det foretatt valg til RU.
25.02.2014

Telemarksforsking foreslår pensjon fjernet fra tilskuddsmodellen til private barnehager

I en rapport til Utdanningsdirektoratet foreslås det at de kommunale pensjonsutgiftene fjernes fullstendig fra tilskuddsberegningen og erstattes med et sjablongtillegg for å dekke de private barnehagenes pensjonskostnader.
25.02.2014

IKT Kostnads- og modenhetsanalyse

KommITs IKT-kostnads- og -modenhetsanalyse sammenligner kostnad og kvalitet på IKT-tjenestene i norske kommuner.
25.02.2014

Sammen om en god skole på Agder!!

Det er bra med diskusjon, men debatten om lærernes arbeidstid må diskuteres ut fra realiteter.
25.02.2014

"Norge - vårt lykkelege land" - Arbeidsmiljøkonferansen 2014 i Møre og Romsdal

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal arrangerar Arbeidsmiljøkonferansen 2014 på Quality Hotel Alexandra i Molde den 26. og 27. mars.
25.02.2014

Samhandlingskoordinator(prosjektstilling)

KS Nord-Trøndelag lyser ut 3-årig prosjektstilling som samhandlingskoordinator.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt