Temaartikkel

17.03.2014

Trusler og vold

Vold, trusler og trakassering mot ansatte er heldigvis ikke et vanlig fenomen, men slike episoder kan være en del av hverdagen i arbeidslivet. Utgangspunktet er nulltoleranse overfor vold og trakassering.
17.03.2014

Skatteinngangen i januar-februar 2014

Nye skattetall fra SSB for årets to første måneder viser en samlet vekst i forhold til samme periode i 2013 på 2,9 pst for kommunesektoren.
17.03.2014

Idebankens nye nettsider i forbindelse med ny IA-avtale

Tjenesten Idébanken.org lanserer nye nettsider og nye produkter. KS anbefaler at kommunene tar i bruk sidene fordi Idebanken har en rekke gode eksempler på et mer inkluderende arbeidsliv.
17.03.2014

FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd

FARVE skal gjennom forsøks-og utredningsprosjekter øke kunnskapen og bidra med kunnskapsformidling om hvordan målene innen arbeid og velferd kan nås på en bedre måte.
17.03.2014

Årsrapport for 2013 – prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving

Rapporten beskriver og evaluerer tiltakene gjennomført i 2013 samt hvilke resultater som er oppnådd. Formålet er også å synliggjøre og dokumentere arbeidet som gjøres av prosjektledelsen i KS.
14.03.2014

Statlige etater praktiserer momsloven og momskompensasjonsloven ulikt

Styret i KS Buskerud er kjent med at f. eks. Bufetat og Helsedirektoratet benytter netto utgifter dvs. etter fradrag for mottatt momskompensasjon, mens den faglig og økonomisk korrekte ordningen er å benytte brutto utgifter i refusjonsoppgaver.
14.03.2014

Sluttrapporter - Det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet

Hvordan vi har jobbet, hvilke erfaringer vi har gjort oss, og hvilke råd vi vil gi til de som skal følge etter.
14.03.2014

Høstsamling for rådmenn i år og framover i Buskerud. Hva mener du?

Rådmannsutvalget i KS Buskerud har invitert til høstsamling for rådmenn i mer enn 20 år med varierende deltakelse.
14.03.2014

Offentlig PhD - Kristiansand kommune er først ut på Agder

Kristiansand kommune er først ut på Agder med utlysning av offentlig PhD. Flere av kommunesamarbeidene har planer om det samme.
13.03.2014

Sysselsatte i kommunesektoren

Kommuner og fylkeskommuner er arbeidskraftintensive virksomheter.
13.03.2014

Rekrutteringsbehov i framtiden

Hva er dagens rekrutteringsutfordringer, og hvilke rekrutteringsbehov får vi i 2020 og 2035?
13.03.2014

Demografisk utvikling

For kommunesektoren er det viktig å ha kunnskap om den demografiske utviklingen for å kunne dimensjonere tjenestene riktig og planlegge kompetansebehovet.
13.03.2014

Valg av utdanning

10. klassingene mener foreldre er de klart viktigste rådgivere når det kommer til valg av utdanning og yrke, etterfulgt av ungdommenes egne vurderinger og rådgiveren på skolen.
13.03.2014

Rogalandsrådmann nordisk mester på 800-meter!

Ketil Helgevold, rådmann i Eigersund, deltok nylig på Nordisk mesterskap i friidrett.
13.03.2014

Prosjekter i InnoMed 2006 -2013

Rapporten med oversikt over InnoMeds forprosjekter, hovedprosjekter og realiserte innovasjoner i perioden 2006-2013.
13.03.2014

KS Effektiviseringsnettverk for samhandling barn og unge

Kommunene Fjell, Askøy, Sund, Øygarden, Lindås, Odda og Gausdal, har jobbet systematisk med å høyne samhandlingskvaliteten i egen kommune
13.03.2014

"Å dra lasset saman" - styrarkonferansen i Sogn og Fjordane

Korleis dra lasset saman - i praksis? Kva vil det seie å vere leiar for ei pedagogisk verksemd, korleis bygge kompetanse, men òg dra nytte av erverva kompetanse til alle tilsette i organisasjonen?
13.03.2014

FoU: Styring og ledelse

Kommunale oppgaver løses i økende grad utenfor den kommunale styringslinja. Et KS FoUprosjekt har studert kjennetegn ved god styring av og ledelse i nettverk og partnerskap der kommunen er involvert
13.03.2014

FOU: Styring og ledelse

Kommunale oppgaver løses i økende grad utenfor den kommunale styringslinja. Et KS FoUprosjekt har studert kjennetegn ved god styring av og ledelse i nettverk og partnerskap der kommunen er involvert.
12.03.2014

Ungarn utvikler partssamarbeid gjennom voldsforebygging

Da KS inviterte ungarske kommuner til samarbeid om å styrke dialog mellom partene i arbeidslivet, ble vold mot kommunalt ansatte et viktig tema.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt