Temaartikkel

12.11.2014

Sykelønn for arbeidstakere over 67 år

Som følge av at KS ble stevnet for Arbeidsretten av LO/Fagforbundet om fortolkningen av hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1 § 8 punkt 8.2.2.1 er det blitt inngått en enighetsprotokoll.
12.11.2014

Tid for heltid

IA-rådet inviterer kommunene i Sør-Trøndelag til dagssamling med tema heltid - deltid.
12.11.2014

Klimapris til Østfold for elbil-ladere

Østfold fylkeskommune ble vinneren av konkurransen «Årets lokale klimatiltak 2014», med et felles opplegg for utbygging av ladestasjoner for el-biler i alle kommuner i fylket.
11.11.2014

Krever opptrapping av flom- og skredforebygging

KS har møtt statsråd Tord Lien i Olje- og energidepartementet (OED). KS ber staten om mer ressurser til forebyggende arbeid for å skape tryggere lokalsamfunn for landets innbyggere.
11.11.2014

Foreslår opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslep

- Regjeringens forslag til midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er bra. Skal vi lykkes på sikt trenger vi også forutsigbarhet i form av en opptrappingsplan, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
11.11.2014

Foreslår opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslep

- Regjeringens forslag til midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er bra. Skal vi lykkes på sikt trenger vi også forutsigbarhet i form av en opptrappingsplan, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
11.11.2014

Ufaglærte tok fagbrev på jobb

Hedmarksmodellen for fagopplæring for voksne, med nye måter å gjennomføre opplæringen på, er prøvd ut med hell i Hedmark i perioden 2012-2014.
11.11.2014

Hva synes du om KS Østfold Høstkonferanse 20. - 21. okt. 2014?

Nå kan du si hva du synes om KS Østfold høstkonferanse 20. - 21. okt. 2014. Det vil ta deg mellom 3 og 5 minutter å besvare spørsmålene avhengig av hvor mye arbeid du selv legger i svarene.
11.11.2014

Cooperation Local Governments Norway, Eastern Africa and Guatemala

In the first week of November over 30 local governments employees and officials from Norway, Uganda, Zambia, Tanzania and Kenya were to be found in the small town of Taveta in Kenya. Why you ask?
11.11.2014

Hva synes du om KS Akershus Høstkonferanse 30. - 31. okt. 2014?

Nå kan du si hva du synes om KS Akershus høstkonferanse 30. - 31. okt. 2014. Det vil ta deg mellom 3 og 5 minutter å besvare spørsmålene avhengig av hvor mye arbeid du selv legger i svarene.
10.11.2014

KS møtte kommunalministeren

KS presenterte synspunkter på blant annet kommunereformarbeidet og IKT-satsinger, og la også fram et forslag om ressurskrevende tjenester.
10.11.2014

KS møtte kommunalministeren

KS presenterte synspunkter på blant annet kommunereformarbeidet og IKT-satsinger, og la også fram et forslag om ressurskrevende tjenester.
10.11.2014

Strategikonferansen 2015

Dato for neste års strategikonferanse er nå satt.
10.11.2014

Et løft for samferdsel

Hovedstyret i KS vedtok 28. oktober sin Samferdselsstrategi for perioden 2015-2017. Den store utfordringen i disse årene er å koble kommunenes oppgaver på samferdsel opp mot statens til å bli et felles løft.
10.11.2014

KS møtte kommunalministeren

KS presenterte synspunkter på blant annet kommunereformarbeidet og IKT-satsinger, og la også fram et forslag om ressurskrevende tjenester.
10.11.2014

Status for utbygging av nødnett i vest

Nødnettet vil være ferdig utbygget i Stavanger og Haugesund AMK-område høsten 2014, og våren 2015 i Bergen og Førde sine AMK-områder, i følge siste rapporter.
10.11.2014

Krever rettferdig barnehagefinansiering

I møte med Kunnskapsdepartementet (KD) 7. november, ga KS innspill til ny forskrift om finansiering av private barnehager.
10.11.2014

Krever rettferdig barnehagefinansiering

I møte med Kunnskapsdepartementet (KD) 7. november, ga KS innspill til ny forskrift om finansiering av private barnehager.
07.11.2014

Mer samarbeid om barnehage og skole

KS og Kunnskapsdepartementet signerte i dag en ny avtale om kvalitetsutvikling som skal legge til rette for lokale løsninger og innenfor prinsippet om rammefinansiering.
07.11.2014

Mer samarbeid om barnehage og skole

KS og Kunnskapsdepartementet har signert en ny avtale om kvalitetsutvikling som skal legge til rette for lokale løsninger og innenfor prinsippet om rammefinansiering.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt