Temaartikkel

29.04.2014

Tiltakssonen må styrkes

Felles fylkesmøte er bekymret over det som på flere måter kan sees på som en uthuling av Tiltakssonen.
29.04.2014

Samferdsel

Veksten i Nord- Norge stiller store krav til infrastruktur «til lands, til vanns og i lufta med».
29.04.2014

Innovasjonskonferansen i Rogaland ga inspirasjon og læring!

Sola kommune og KS har nå avholdt den andre årlige innovasjonskonferansen i en rekke av fem, og deltakerlisten vitnet om stor interesse her i Rogaland!
29.04.2014

Vestfold må få til mer verdiskaping

Dette var alle Vestfoldordførerne og fylkesutvalget enige om da de møttes i KiVs ordførerkollegium 25. april 2014. Kommunene og fylkeskommunen går sammen om sterkere satsning på verdiskaping og innovasjon.
29.04.2014

Tilbud om kurs i samfunnsplanlegging for rådmenn

Rådmenn har etterspurt mer kunnskap om samfunnsplanlegging. I den forbindelse har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS) utviklet kurs i samfunnsplanlegging- og utvikling.
29.04.2014

Forskning om barnevernets hjelpetiltak

Barneverntjenester spredt rundt i landet er med i et forskningsprosjekt om hjelpetiltak. Alle har vært deltakere i KS’ evalueringsnettverk. Nå har forskerne skrevet nyhetsbrev med foreløpige resultater.
29.04.2014

Arctic Race of Norway

Full støtte fra KS Nord-Norge til Arctic Race of Norway.
29.04.2014

Forskning om barnevernets hjelpetiltak

Barneverntjenester spredt rundt i landet er med i et forskningsprosjekt om hjelpetiltak. Alle har vært deltakere i KS’ evalueringsnettverk. Nå har forskerne skrevet nyhetsbrev med foreløpige resultater.
29.04.2014

Endringene i barnevernet går for fort

Økt satsing og større fokus på barnevernet i kommunene har medført at langt flere barn og familier i dag får den hjelpen de trenger.
29.04.2014

Tariff 2014: Forhandlingsmøte 29. april

I dagens forhandlingsmøte kom forhandlingssammenslutningene med sine krav nr. 3 i hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2014.
29.04.2014

Opprettholdelse av traumeenheten

Felles fylkesmøte i KS Nord-Norge hvor samtlige kommuner og fylkeskommuner deltar, ber styret i Helse Nord om å opprettholde Enhet for Traumelidelser som et regionalt behandlingstilbud.
28.04.2014

Høring barnevern: Forskrift om medvirkning og tillitsperson

At barn skal ha mulighet til å påvirke egen barnevernssak er en selvfølge. KS mener imidlertid at forslaget til forskrift går for langt i å detaljregulere.
28.04.2014

Felles fylkesmøte: Samferdselssatsingen i nord

Torbjørn Naimak steppet inn for Bård Hoksrud.
28.04.2014

Felles fylkesmøte: Hva samler Nord-Norge ?

Roger Ingebrigtsen og Trude Nilsen fra Agenda Nord-Norge oppfordret Nord-Norge til å være i takt med nasjonalnivået.
28.04.2014

Gledelige søkertall til lærerutdanningene

Søkertallene viser at søkning til lærerutdanningene fortsetter å øke mer enn snittet for all høyere utdanning skulle tilsi.
28.04.2014

Aktuelt fra KS Agder - uke 18/14

Ordførere fra Agder samles til møte med Sørlandsbenken 19.mai. Les mer om denne spennende møteplassen
28.04.2014

Voksne skaper vennskap – på nett

Partene i Manifest mot mobbing inviterer dere som jobber med barn og unge til å bli med på årets kampanje mot mobbing.
28.04.2014

Voksne skaper vennskap – på nett

Partene i Manifest mot mobbing inviterer dere som jobber med barn og unge til å bli med på årets kampanje mot mobbing.
28.04.2014

KS felles fylkesmøte i Alta er åpnet

Den samiske sang artisten Elin Kåven åpnet det tredje fylkesmøtet.
28.04.2014

- Vi er forberedt på en kommunereform

Det sier Petter Berg som er styreleder i KS Vestfold. Reformen har vært diskutert på flere fredagsmøter allerede. Fredagsmøtene er et samarbeid mellom KS og Fylkesmannen i Vestfold og skjer som regel siste fredag i måneden.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt