Temaartikkel

16.05.2014

Veksttilskudd og distriktstilskudd Sør-Norge

I kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 legges det opp til endringer i veksttilskudd og distriktstilskudd Sør-Norge. Flere kommuner vil omfattes av disse tilskuddsordningene fra 2015.
16.05.2014

Presentasjoner fra Kommuneproposisjonen

Her finner du dagens presentasjoner
16.05.2014

Kommuneproposisjonen om helse og omsorg

Revidert nasjonalbudsjett ble presentert denne uka. Her varsles både om faktiske endringer, justeringer og viktige signaler for helse og omsorgstjenestene.
16.05.2014

Bekymret for gjennomføringen av Samhandlingsreformen

Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen at kommunenes ansvar for betaling av sykehusopphold fjernes. KS er bekymret for gjennomføringen av samhandlingsreformen.
16.05.2014

Etisk refleksjon gir bedre kvalitet!

Å gjennomføre etisk refleksjon vil sikre bedre kvalitet på tjenestene til brukerne, viser evaluering av 13 deltagerkommuner i «Samarbeid om etisk kompetanseheving».
15.05.2014

Møte i rådmannsutvalget i Oppland

Rådmannsutvalget i Oppland møte den 21mai kl 13.00 i KS sine lokaler på Lillehammer
15.05.2014

Møte i rådmannsutvalget i Hedmark

Rådmannsutvalget i Hedmark har møte den 20 mai kl 13.00
15.05.2014

Bilder fra grunnlovsjubileet

Alle landets ordførere, fylkesordførere, fylkes- og byrådsledere har vært invitert til Grunnlovsjubileet. Her er noen bilder fra feiringen.
15.05.2014

Grunnloven 200 år – hva med kommunene?

I anledning Grunnlovsjubiléet har KS invitert til demokratilunsj med fagseminar på Det Norske Teatret. 435 ordførere hørte KS-leder Gunn Marit Helgesens tale etter at statsråd Sanner og historiker Yngve Flo hadde holdt sine innlegg.
14.05.2014

Om bosetting av flyktninger

Ingen tiltak i kommuneproposisjonen 2015 for å motivere kommunene til ekstra innsats i bosettingsarbeidet.
14.05.2014

Ingen økning til kollektivtrafikk

- I stedet for å satse på kollektivtrafikk setter Regjeringen bremsene på, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
14.05.2014

Styrk kommunereformen med mer lokaldemokrati

KS oppfordrer staten til å komme med flere konkrete tiltak som både styrker lokaldemokratiet og gir bedre tjenester til innbyggerne.
14.05.2014

Uakseptabelt barnehagekutt

KS reagerer kraftig på at Regjeringen legger opp til å underfinansiere barnehagetilbudet.
14.05.2014

Om bosetting av flyktninger

Ingen tiltak i kommuneproposisjonen 2015 for å motivere kommunene til ekstra innsats i bosettingsarbeidet.
14.05.2014

Ingen økning til kollektivtrafikk

- I stedet for å satse på kollektivtrafikk setter Regjeringen bremsene på, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
14.05.2014

Trangt for kommunesektoren

- Det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2015 er for trangt til å oppfylle Regjeringens forventninger til sektoren, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
14.05.2014

Uakseptabelt barnehagekutt

KS reagerer kraftig på at Regjeringen legger opp til å underfinansiere barnehagetilbudet.
14.05.2014

Styrk kommunereformen med mer lokaldemokrati

KS oppfordrer staten til å komme med flere konkrete tiltak som både skal styrke lokaldemokratiet og gi bedre tjenester til innbyggerne.
14.05.2014

Ingen økning til kollektivtrafikk

- I stedet for å satse på kollektivtrafikk setter Regjeringen bremsene på, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
14.05.2014

Trangt for kommunesektoren

- Det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2015 er for trangt til å oppfylle Regjeringens forventninger til sektoren, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt