Temaartikkel

11.02.2014

Alle presentasjonene på Strategikonferansen og Fylkesmøtet i Telemark 11. - 12. februar 2014

Her finner du alle presentasjonene etter hvert som de blir holdt.
10.02.2014

Etisk refleksjon kan gi positive effekter på sykefravær og arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten i bydel Grünerløkka, avdelingen for miljøarbeid og psykisk helse, bruker etisk refleksjon som et viktig arbeidsverktøy. Dette har gitt positive resultater i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mer fornøyde bruker.
10.02.2014

Om ordførerkollegiet

Ordførerkollegiet møtes 2-3 ganger hvert halvår, og ledes av Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch med ordfører i Lardal Liv Grinde som nestleder. Kollegiet skal bl.a. drøfte følgende forhold:
10.02.2014

Om Rådmannskollegiet

Rådmannskollegiet har valgt Inger Anne Speilberg (Larvik) som leder og Lars Joakim Tveit (Stokke) som nestleder.
10.02.2014

Konferanse om klimatilpasning – meld deg på!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) i samarbeid med KS inviterer til kommunekonferansen "Klimatilpasning i arealplanleggingen – Hvordan gjøres det i praksis?», den 27. mars kl. 09.30-16.00 i KS Agenda møtesenter i Oslo.
10.02.2014

Utviklingskoordinator er ansatt i Kommunesamarbeidet i Vestfold

John Fredrik Wallace har fått jobben som utviklingskoordinator i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) og startet 4. nov. 2013.
10.02.2014

Kurs i legeavtalen

KS Nord-Norge og KS Forhandling inviterer til kurs i legeavtalene. Kurset arrangeres i Bodø og Tromsø.
10.02.2014

Oppstartsmøte i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) 15.11.2013

Det ble invitert til det første møtet i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) 15. nov. 2013..
10.02.2014

Historisk kommunesamarbeid er i gang

Vestfolds ordførere og rådmenn møttes fredag 15.11 og bekreftet at de vil forsterke felles utviklingsarbeid. Nå skal strategier lages, nettverk bygges og prosjekter igangsettes.
10.02.2014

Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV)

Dette er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. Kommunesamarbeidet har til formål å utvikle, forbedre og effektivisere deltakerkommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning med bakgrunn i lokale behov.
10.02.2014

Etisk refleksjon kan gi positive effekter på sykefravær og arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten i bydel Grünerløkka, avdelingen for miljøarbeid og psykisk helse, bruker etisk refleksjon som et viktig arbeidsverktøy. Dette har gitt positive resultater i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mer fornøyde bruker.
10.02.2014

Integrering blir ikke bedre med tvang

Lang ventetid i mottak hemmer integrering, men selvbosetting eller tvang bidrar neppe til å bedre dette. Det vises til at Norge har dårlige resultater for kvalifisering av flyktninger. Sammenlignet med våre naboland har Norge klart best resultater.
10.02.2014

Eksempelsamling fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har laget en samling med eksempler fra Ny Giv i videregående skoler.
07.02.2014

Rapporter om arbeidstidsordningen for undervisningspersonalet

Rambøll Management Consulting har evaluert arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i tre omganger; i 2009, 2011 og siste i 2013.
07.02.2014

Kompetanse for kvalitet: Videreutdanning for lærere/Rektorutdanningen

Studiekatalogen Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere for studieåret 2013/2014 og Rektorutdanningen er nå klare. Søknadsfrist 15. mars.
07.02.2014

Felles KS fylkesmøte 2014

Det årlig felles fylkesmøte for Nordland, Troms og Finnmark holdes 28 og 29. april på Rica hotell i Alta.
06.02.2014

Riktig pensjonsberegning kan gi kommunene millioner i innsparing

Fylkesmannen i Østfold ga Sarpsborg kommune medhold i hvordan driftstilskuddet til private barnehager kunne beregnes når det gjelder pensjon. Utdanningsdirektoratet har i brev av 17. mars bedt om at vedtaket omgjøres.
06.02.2014

Evaluering av strategikonferansen/Fylkesmøtet i KS Telemark 11. - 12. feb. 2014

Nå kan du si hva du synes om strategikonferansen/Fylkesmøtet 11. - 12. feb. 2014 i Telemark. Det vil ta deg mellom 3 og 5 minutter å besvare spørsmålene avhengig av hvor mye arbeid du selv legger i svarene.
06.02.2014

Kurs i brannavtalen 5. mars 2014

KS BTV inviterer til opplæring i SFS 2404- brann og redningstjeneste, samt tilhørende lov og avtaleverk.
06.02.2014

Samhandlingskonferansen 2014

Samhandlingskonferansen 2014 ble arrangert 30. januar med 180 påmeldte.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt