Temaartikkel

01.09.2014

Protokoll og ny arbeidsavtale SFS 2213 for lærerne

KS og lærerorganisasjonen er nå blitt enige om en ny arbeidstidsavtale for lærerne.
01.09.2014

Norsk lokaldemokrati under europeisk lupe

Europarådet skal rapportere om lokalt og regionalt demokrati i Norge og hvordan vi etterlever charteret om lokalt selvstyre.
01.09.2014

Finansiering av Nasjonal Digital Læringsarena

I juni konkluderte EFTAs overvåkningsorgan, ESA, med at finansieringen av Nasjonal digital læringsarena ikke innebærer ulovlig statsstøtte.
01.09.2014

Streiken er over

KS og lærerorganisasjonen er nå blitt enige om en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Streiken er avblåst, og lærerne må gå tilbake på jobb i dag, men undervisningen vil først gjenopptas fra i morgen, tirsdag 2. september.
01.09.2014

Lærerstreiken er over

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Skolene er i normal drift fra tirsdag morgen.
01.09.2014

Lærerstreiken er over

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Skolene er i normal drift fra tirsdag morgen.
29.08.2014

Uenighet om energieffektivisering

Kommisjonen la frem sitt forslag til mål for energieffektivisering i EU for 2030 i slutten av juli. Forslaget har møtt delte reaksjoner, fra de som synes det er unødvendig med et mål i det hele tatt til dem som er skuffet over lavt ambisjonsnivå.
29.08.2014

Presentasjoner fra fagtur til Oslo

Personalnettverket i Sør-Trøndelag har hatt en innholdsrik tur til Oslo. Første dag var lagt til Kommunenes hus og andre dag til KLP.
28.08.2014

Om misbruk av forskning

Fem forskere hevder i en rekke aviser og på nett at jeg bruker deres rapport «Tid til en kollektiv og attraktiv skole» som et hovedargument for å opprettholde kravet om økt bunden arbeidstid i skolen.
28.08.2014

Aftenposten og lærerne

Aftenposten skriver på lederplass 27. august at «begge parter har et ansvar» for å få lærerkonflikten avsluttet. Deretter slår avisen fast at det eneste som kan løse konflikten, er at KS frafaller alle krav.
28.08.2014

Skoleeierprogrammet, første samling 8. - 9. oktober 2014

Velkommen til første samling i KS Skoleeierprogram Akershus! Temaet er "Kvalitet i norsk skole i et internasjonalt perspektiv". Vi skal oppdatere oss på ny forskning og få innsikt i hvordan jobbe innovativt.
28.08.2014

Andelen yngre og eldre arbeidstakere øker i kommunesektoren

Fra 2007 og fram til 2013 har årsverk utført av yngre og eldre arbeidstakere økt sin andel av totalt antall årsverk.
28.08.2014

Nytt nettverk for rådmannens internkontroll

Vi inviterer nå til et nytt effektiviseringsnettverk, der målsettingen er at rådmenn og ledergruppen gjennom deltakelse i nettverket skal få bedre grunnlag for strukturert forbedring av den administrative internkontrollen.
27.08.2014

Varsel om opptrapping av streiken fra 1. og 2. september

KS mottok tirsdag og onsdag varsel om opptrapping av streiken fra Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Lekorlag.
27.08.2014

KS ønsker en kollektivt orientert skole

KS ønsker en arbeidstidsavtale som stimulerer kollektiv praksis i skolen. Det er viktig at alle sider ved utdanningssystemet støtter opp om en mer kollektivt orientert skole. Derfor har KS lagt fram krav om endringer i arbeidstidsavtalen.
27.08.2014

Gode pasientforløp – kommunene i sør og vest er godt i gang!

Satsingen «Gode pasientforløp» er kommet godt i gang med to læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.
27.08.2014

Klimakonferanse

Velkommen til Arendal 15. - 16. september 2014 Klimakonferansen - KOMMUNENE OG DET GRØNNE SKIFTET
27.08.2014

Sikker digital post og KS SvarUT

Sikker digital post til innbyggere er en ny felles løsning som statlig og kommunal sektor kan ta i bruk for å sende brev digitalt til innbyggere. Her er et faktaark om hvordan Sikker digital post henger sammen med KS SvarUT.
27.08.2014

Innovasjon i din kommune

Kommunen vil stå overfor økte krav til produktivitet i fremtiden, særlig når det gjelder helse- og omsorgssektoren. Vi vil måtte ta grep for å møte utfordringene, og nå utvikler vi nye redskaper.
27.08.2014

Innovasjon i din kommune

Kommunen vil stå overfor økte krav til produktivitet i fremtiden, særlig når det gjelder helse- og omsorgssektoren. Vi vil måtte ta grep for å møte utfordringene, og nå utvikler vi nye redskaper.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt