Temaartikkel

17.10.2014

KS kurs i Hverdagsrehabiliering

KS Hedmark og Oppland registrere at kommunene i de to fylkene er opptatt av hverdagsrehabilitering og tjenestinnovasjon
16.10.2014

Skattesvikten til kommunene fortsetter

Skattetallene for årets ni første måneder viser fortsatt svak vekst, og det er usikkert om Regjeringens sist oppdaterte skatteanslag for året vil kunne nås.
16.10.2014

Velferdsteknologi - hvorfor og hvordan? Presentasjoner fra konferansen 14. og 15. okt. 2014

KS og Helsedirektoratet arrangerte konferanse for kommuner som ikke er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet den 14. og 15. oktober 2014.
16.10.2014

Vil vere med og utvikle kommunen

- Vi vil vere med og utvikle kommunen til det beste for innbyggarar og tilsette. Dette seier deltakarar i utviklingsprogrammet «Grunnkompetanse for leiarar i kommunen», som blei starta opp i Sogn og Fjordane denne hausten.
16.10.2014

Valgt som visepresident

Gunn Marit Helgesen ble valgt som 2. visepresident i Regionkammeret under Europarådets Kommunalkongress denne uken.
16.10.2014

Kurs i metoder og verktøy for etisk refleksjon, høsten 2014

Etisk refleksjon krever trening. Og i løpet av høsten har over 160 deltakere fra 32 kommuner deltatt på kurs i regi av prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving».
15.10.2014

KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2015

KS Advokatene og KS Innkjøpsforum inviterer til nytt KS Sertifiseringskurs 2015.
15.10.2014

KS samarbeid med fylkesmannen i Oslo og Akershus

KS samarbeider med fylkesmannen i Oslo og Akershus i kommunereformprosessen. Les mer om hvordan dette er organisert
15.10.2014

Møteplan RU Hedmark 2015

Rådmannsutvalget i Hedmark har alle sine møter på Hamar.
15.10.2014

Møteplan RU Oppland 2015

RU Oppland har alle sine møter på Lillehammer.
15.10.2014

Møteplan felles fylkesstyremøter 2015

Møteplan for fylkesstyremøter i KS Oppland og KS Hedmark:
15.10.2014

KS samarbeid med fylkesmannen i Østfold

KS samarbeider med fylkesmannen i kommunereformprosessen. Fylkesmannen og KS har ulike roller og mandat her, noe som også setter rammer for samarbeidet.
14.10.2014

Fra helt til stykkevis og delt

KS reagerer på at Helse- og omsorgsdepartementet vil legge ned en nasjonal satsing som Stortinget har ønsket og kommunene har behov for.
14.10.2014

Fra helt til stykkevis og delt

KS reagerer på at Helse- og omsorgsdepartementet vil legge ned en nasjonal satsing som Stortinget har ønsket og kommunene har behov for.
14.10.2014

Påmelding til Læringsnettverk folkehelse våren 2015

Det startes opp et nytt nettverk 21. januar for kommuner og fylkeskommuner.
13.10.2014

- Nye klimaordninger må på plass raskt

- Et solid faktagrunnlag. Nå er det ingen grunn for regjeringen til å nøle med nye virkemidler for lokale klimatiltak. Slik kommenterer KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen Miljødirektoratets nye rapport om Norge som et lavutslippssamfunn.
13.10.2014

Stort engasjement på KS Finnmarks Høstkonferanse

Barnevernet i Norge er i endring. Ny lovgiving og ny organisering gir større ansvar og nye utfordringer for kommunene.
13.10.2014

Nyhetsbrev fra prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving"

Her kan alle nyhetsbrev publisert av prosjektet lastes ned. Les om nyheter fra prosjektet, gode eksempler fra deltakerkommunene, tips om fagartikler mm.
13.10.2014

Menn i helse

.
13.10.2014

Motivasjon fra arbeidsgiver hjelper - flere vil bli helsefagarbeidere i Øksnes kommune

Kommunehelsetjenesten er avhengig av god rekruttering av kvalifiserte fagarbeidere. Pr. i dag har landets kommuner ca. 25 % ansatte uten formell relevant utdanning. Øksnes kommune i Nordland ønsker å endre på denne statistikken.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt