Endringer i veterinærvaktordningen

07.05.2013

Send tips på e-post

Din e-postadresse:
 
 

Mottakerens e-postadresse
 
Du kan sende til flere av gangen. Skill adressene med komma. 

Melding

En lenke til artikkelen vil bli lagt til e-posten.Under følger en fullstendig oversikt inkludert de endringer som er gjort i veterinærvaktordningen for 2013.

Klinisk veterinærvakt - veiledning om standard konkurransedokumenter:

Når kommunene inngår avtaler med veterinærene om klinisk veterinærvakt, vil dette være anskaffelser som omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunene må kunngjøre anskaffelsen i DOFFIN og følge anskaffelsesregelverket ved gjennomføring av konkurransen og ved tildeling av vakter til veterinærene.

KS har når utarbeidet veiledning om dette, se B-rundskriv 1/2013 m/vedlegg.  

For 2013 er for øvrig følgende endringer gjort:

Felles betjening på natt for Røros og Selbu vaktdistrikter opphører

Røst kommune overføres til Lofoten veterinærdistrikt

Veiledende satser er endret, se vedlagt skjema "Veterinærvaktskjema 2013"

Vedlagt er oppdatert veterinærvaktskjema - tre typer oppdateringer gjort:

Datoer er oppdatert i arkene Vaktliste, Mottaker av faktura og vaktperiode. Helligdager er lagt inn og vaktkodene i kolonne C i Vaktliste er oppdatert

Satsene er regulert opp

Det er laget noen nye felter (fakturadato/forfallsdato) i arkene nn(x). Bakgrunnen er at det er lovpålagt med slike felt. Det krever litt aktsomhet fra brukeren. Dersom man endrer perioden i arket Vaktliste oppdateres økonomitallene, men fakturadato ol.  vil stå uendret. Når man er ferdig med en måned, må man fylle ut fakturaopplysningene, skrive ut (til papir eller pdf), og slette opplysningene igjen før nye fakturaer sendes 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt