Sykelønn og alderspensjon

16.01.2013

Send tips på e-post

Din e-postadresse:
 
 

Mottakerens e-postadresse
 
Du kan sende til flere av gangen. Skill adressene med komma. 

Melding

En lenke til artikkelen vil bli lagt til e-posten.Folketrygdloven § 8-51 og hovedtariffavtalen § 8.2.2.1 har bestemmelser om rett til sykelønn for arbeidstakere fra 67 til og med 70 år.

Arbeidstaker som fortsetter i sin vanlige stilling etter fylte 67 år har rett til full lønn under sykdom, jf. hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1 § 8 punkt 8.2.2.1. Dette gjelder arbeidstakere som ikke tar ut pensjon fra folketrygden. Sykelønnsrettighetene er i slike tilfeller tilsvarende som for arbeidstakere under 67 år. 

Dersom arbeidstaker tar ut pensjon fra folketrygden etter fylte 67 år, har arbeidstaker rett til sykelønn i 60 dager så fremt inntekten overstiger 2 G, jf. folketrygdloven (ftrl) § 8-51. I tillegg kommer eventuelle arbeidsgiverperioder. Vedkommende må være helt arbeidsfør i 26 uker for rett til nye sykepenger i nye 60 dager. For rett til ny arbeidsgiverperiode må vedkommende gjenoppta arbeidet og deretter vært helt arbeidsfør i 16 dager. 

Arbeidstaker over 70 år har ingen sykelønnsrettigheter, verken etter HTA eller folketrygdloven. 

Når det kommer til tjenestepensjon fra arbeidsgiver og inntekt fra offentlig sektor gjelder andre regler. Disse reglene er omtalt i personalhåndboken 2014 kapittel 4 punkt 4.1.6. 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt