Samplan

Samplan

Samplan er et studium i samfunnsplanlegging. Over seks uker vil deltakerne få kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy. Samplan er for praktikere og deltakerne får oppleve store deler av Norge gjennom studiet.