Utdanning for helseledere
Helselederutdanning rettet mot ledere i primærhelsetjenesten. Foto: Halogen

Utdanning for helseledere

Nasjonal helselederutdanning lagt til Trøndelag. Bygg kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Utdanningen har fokus på ledelse, endring og innovasjon, og målgruppen for programmet er enhets- og virksomhetsledere i kommunehelsetjenesten, inkludert ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. 

Søknadsfrist er 15. april
Utdanningsprogrammet på BI gir 30 studiepoeng på masternivå. Søknadsfristen er 15. april 2018. Ved dette kullet er en klasse lagt til Trondheim, og vi har fått mulighet til å prioritere plasser til kommunene i Trøndelag og Helgeland.

Utdanningen går over ett år, og er fordelt på seks samlinger á tre dager.

Studiekostnader
Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune. 

KS vil gi stipend/tilskudd til kommuner som har studenter ved Helselederutdanningen og Fylkesmannen vil dette året prioritere å gi kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd  til lederopplæring til de kommuner som har studenter på dette studiet.


Rambøll har evaluert utdanningen, og tilbakemeldingene viser at kommunale ledere som har deltatt er svært fornøyde. De sier at læringsutbyttet er svært godt, at utdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, bedre i stand til å inspirere til innovasjon og utvikling, og at den styrker handlekraften.