Viktige møtedatoer for Trøndelag i 2018.
Illustrasjonsfoto

Viktige møtedatoer for Trøndelag i 2018.

Møteplan for KS Trøndelag 2018. Her finner du datoer for møtene i fylkesstyrer, rådmannsutvalget samt Strategi- og Høstkonferanse.

Uke 5: FRU  - Ettermiddagen 30. og hele 31. januar (tirsdag og onsdag),
                        Stjørdal

Uke 6: FS      - Ettermiddagen 6. og hele 7. februar (tirsdag og onsdag),
                         Inderøy

Uke 7:            - Strategikonferanse, 14. og 15. februar, Steinkjer

Uke 7:            - Fylkesmøte, 5. februar, Steinkjer

Uke 18: FRU - Levanger(kombineres med råmannssamling)
                         Ettermiddagen 2. mai og hele 3. mai (onsdag og torsdag), 

Uke 23: FS     - Ettermiddagen 6. og hele 7. juni (onsdag og torsdag) - ST

Uke 38: FRU  - 19. september Hell, i forkant av studietur

Uke 39: FS      - Ettermiddagen 25. og 26. september (tirsdag og onsdag)
                           NT

Uke  46: FRU  - Ettermiddagen 13. og 14. november, Steinkjer

Uke 45:            - Høstkonferanse,  22. og 23. november, ST, Røros

Uke 45:            - Fylkesmøte, 23. november, ST, Røros

Uke 46: FRU    - Ettermiddagen 13. og 14. november (tirsdag og onsdag)
                            Hell

Uke 48: FS       -  Ettermiddagen 27. og 28. november (tirsdag og onsdag)
                             ST

 

FRU = Det Fylkesvise rådmannsutvalget i Trøndelag

FS = Fylkesstyrene i Sør- og Nord-Trøndelag

ST = Sør-Trøndelag og NT = Nord-Trøndelag

FRU: Planen er lagt opp slik at vi kan begynne møte dag 1 ca kl. 18.00 på det stedet møtet arrangeres. Dag 2 er i sin helhet avsatt til møte. En avklarer i det første møte, januar 2018, hvordan FRU vil legge opp sine møter i 2018. I 2017, har en avviklet møtene mellom Hell, Trondheim og Steinkjer.

FS: Planen er lagt opp slik at vi begynner dag 1 ca. kl. 18.00 på det stedet møtet er lagt. Dag 2 er i sin helhet avsatt til møte. Som i 2017, bruker vi hele regionen til møtene.

Med forbehold om endringer.

Marit Moe

Marit Moe

Daglig leder, Nord-Trøndelag

Ole Gunnar Kjøsnes

Ole Gunnar Kjøsnes

Daglig leder, Sør-Trøndelag