Viktige møtedatoer for Trøndelag i 2018.
Illustrasjonsfoto

Viktige møtedatoer for Trøndelag i 2018.

Møteplan for KS Trøndelag 2018. Fylkesstyrer, rådmannsutvalget, Strategi- og Høstkonferanser.

Uke 5: FRU                                         Ettermiddagen 30. og hele 31. januar (tirsdag og onsdag), Stjørdal

Uke 6: FS                                             Ettermiddagen 6. og hele 7. februar (tirsdag og onsdag), Inderøy

Uke 7: Strategikonferanse           14. og 15. februar, Steinkjer

Uke 7: Fylkesmøte                          15. februar, Steinkjer

Uke 18: FRU                                      Ettermiddagen 2. mai og hele 3. mai (onsdag og torsdag), Trondheim

Uke 23: FS                                          Ettermiddagen 6. og hele 7. juni (onsdag og torsdag) - ST

Uke 38: FRU                                      Ettermiddagen 18. og hele 19. september (tirs. og onsdag), Steinkjer

Uke 39: FS                                          Ettermiddagen 25. og 26. september (tirsdag og onsdag) - NT

Uke 45: Høstkonferanse               7. og 8. november, ST, med forbehold

Uke 45: Fylkesmøte                        8. november, ST, med forbehold

Uke 46: FRU                                      Ettermiddagen 13. og 14. november (tirsdag og onsdag) - Hell

Uke 48: FS                                          Ettermiddagen 27. og 28. november (tirsdag og onsdag) - ST

 

FRU = Det Fylkesvise rådmannsutvalget i Trøndelag

FS = Fylkesstyrene i Sør- og Nord-Trøndelag

ST = Sør-Trøndelag og NT = Nord-Trøndelag

FRU: Planen er lagt opp slik at vi kan begynne møte dag 1 ca kl. 18.00 på det stedet møtet arrangeres. Dag 2 er i sin helhet avsatt til møte. En avklarer i det første møte, januar 2018, hvordan FRU vil legge opp sine møter i 2018. I 2017, har en avviklet møtene mellom Hell, Trondheim og Steinkjer.

FS: Planen er lagt opp slik at vi begynner dag 1 ca. kl. 18.00 på det stedet møtet er lagt. Dag 2 er i sin helhet avsatt til møte. Som i 2017, bruker vi hele regionen til møtene.

Med forbehold om endringer.

Marit Moe

Marit Moe

Daglig leder, Nord-Trøndelag

Ole Gunnar Kjøsnes

Ole Gunnar Kjøsnes

Daglig leder, Sør-Trøndelag