Sammen bygger vi et sterkt Trøndelag
Ordførere og rådmenn på vei til ett Trøndelag. Foto: KS

Sammen bygger vi et sterkt Trøndelag

Hvordan kan kommunene og fylkeskommunene sammen bidra til å utvikle Trøndelag og hvordan bør samspillet mellom ordfører og rådmann være?

Dette var temaene da ordførere og rådmenn fra kommunene samt representanter fra fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag var samlet på Stjørdal i to dager. 70 ordførere og rådmenn fra Trøndelagskommunene deltok da KS i samarbeid med fylkeskommunene inviterte til denne felles «bli kjent»-samlingen.

Rolleforståelse er viktig
Første dag innledet Dag Ingvar Jakobsen, professor ved Universitetet i Agder, på temaet forholdet politikk – administrasjon. Hvilke krav og forventninger settes til samspillet mellom politisk og administrativ toppledelse? Han var også innom de ulike rollene ordfører og rådmenn har og forståelse for disse rollene. Politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, avsluttet dagen med et skråblikk på ordfører- og rådmannsrollen.

Trøndelagsprosessen
Dag to ble innledet av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik.  De ga en status på sammenslåingsprosessen for Trøndelag og oppfordret blant annet kommunene til å koble seg tettere på fylkesplanprosessen som pågår nå. Videre ble det lagt opp til prosess med utgangspunkt i disse spørsmålene: Hvilke innspill vil ordførere og rådmenn gi til framtidas Trøndelag? Hva er viktig for ordførere og rådmenn i kommunene?

Marit Moe

Marit Moe

Daglig leder, Nord-Trøndelag

Ole Gunnar Kjøsnes

Ole Gunnar Kjøsnes

Daglig leder, Sør-Trøndelag