Presentasjon av "10-faktor"
10-faktor; Et måle og utviklingsverktøy. Fotograf: Sheriff Company

Presentasjon av "10-faktor"

Den nye medarbeiderundersøkelsen "10-faktor" ble presentert for kommunene i Sør-Trøndelag i ei dagssamling i Trondheim onsdag 30. mars.

Medarbeiderundersøkelsen er et måle- og utviklingsverktøy for både ledere og medarbeidere. Utviklingen av dette nye verktøyet startet etter innspill fra KS sitt storbynettverk. Faglig rådgiver for utforming av 10-faktor har vært Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi

Dette er ikke et verktøy som måler trivsel. Anne Margrete Fletre, fagsjef ledelse, KS

De 10 faktorene måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, og dels måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har. Faktorene representerer grunnleggende lederkompetanse og undersøkelsen kan derfor benyttes som et verktøy for lederutvikling og til å sette fokus på medarbeiderskap.

Presentasjonene fra samlingen:

Videre lesning