Nettverk for inkludering i Nord-Trøndelag

Nettverk for inkludering i Nord-Trøndelag

Dette nettverket er for politisk og administrativ ledelse og ansatte i kommunene som arbeider med inkludering av flyktninger til samfunn og arbeid. Foto: Marius Sunde Tvinnereim/Røde Kors