Leder an i kampen mot useriøse aktører
Kommunene forplikter seg i kampen mot useriøse i arbeidslivet. Fotograf: Scanstockphoto

Leder an i kampen mot useriøse aktører

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommuner har undertegnet en intensjonsavtale om en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Norske kommuner kjøper inn varer og tjenester fra bygg- og anleggsbransjen for rundt 200 milliarder kroner i året. Det kan ikke utelukkes at deler av denne omsetningen går til useriøse aktører.

10 strategiske grep
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, utarbeidet for et par år siden en anbefaling med «10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner». Målet er å få på plass en standard som gjør det lett å være seriøs og tilsvarende vanskelig å være useriøs.

De 25 sørtrønderske kommunene forplikter seg nå til å basere sine innkjøp på disse strategiene, i tillegg til et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

Dette handler blant annet om å stille krav til leverandører og underleverandører når det gjelder forhold som for eksempel andel faglærte i bedriften og om de har en lærlingordning.

Seriøsitet i hele leverandørkjeden
Kommunenes innkjøpsavtaler skal bidra til likere konkurransevilkår og til seriøsitet i hele verdikjeden. Kommunene skal gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden; anskaffelser med høy risiko vil følges særlig tett.

Kommunene  har her fått enkle og gode verktøy for å sikre seriøsitet i hele leverandørkjeden, slik at useriøse og kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene. Det er blant annet viktig å sjekke om leverandørene fører personallister, at antall kontraktsledd er begrenset til så få som mulig og at betaling skjer via bank. I tillegg er det viktig at innkjøpere skaffer seg innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører og har økt fokus på oppfølging og internkontroll. 

- De som unndrar penger fra fellesskapet bidrar jo til å undergrave hele vår velferdsmodell, og det er utrolig viktig at kommunesektoren er seg særlig bevisst det som foregår i det svarte markedet. Gode interne rutiner for anbudsprosesser er med på å opprettholde tilliten til innbyggerne, sier Ståle Vaag, styreleder i KS Sør-Trøndelag.