Program "Integrering av innvandrere" i Sør-Trøndelag

Program "Integrering av innvandrere" i Sør-Trøndelag

Det er viktig at kommunene lykkes med sitt integreringsarbeid, slik at bosatte flyktninger blir en del av lokalsamfunn og arbeidsliv. "Program for bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere" er et tilbud til kommunene i Sør-Trøndelag.

Ole Gunnar Kjøsnes

Ole Gunnar Kjøsnes

Daglig leder, Sør-Trøndelag