Hva har lokaldemokrati og jazz til felles?
Det langsiktige målet med jazztreffet er å lokke flere unge til å bli værende i regionen når de er ferdige med studiene, forteller Hilde Myhre i KS Møre og Romsdal, som er prosjektleder for arrangementet. Foto: KS

Hva har lokaldemokrati og jazz til felles?

Svar: Du får begge deler når KS og Møre og Romsdal fylkeskommune for første gang arrangerer «Jazztreff for studenter» 17. og 18. juli under jazzfestivalen i Molde. På programmet står debatt om lokaldemokrati.

Det langsiktige målet med jazztreffet er å lokke flere unge til å bli værende i regionen når de er ferdige med studiene, forteller Hilde Myhre i KS Møre og Romsdal, som er prosjektleder for arrangementet.

- Vi ønsker å involvere studenter aktivt i den lokale samfunnsdebatten rundt temaer som innovasjon, bærekraft og medborgerskap. Vi håper dette både vil gjøre KS mer kjent i målgruppa, samtidig som vi bevisstgjør- og stimulerer studenter til å delta i samfunnsdebatten. Vi satser at dette kan bli en tradisjon på jazzfestivalen!

Hun forteller at målgruppen for jazztreffet er studenter på bachelor- og mastergradsnivå fra alle studieprogrammer.

Hvordan sikre lokaldemokratiet?
På jazztreffet møter student-deltakerne ordførere i regionen, lokale gründere og medstudenter. Arrangørene legger opp til diskusjon om fremtidens kommuner.

Noen av problemstillingene som KS og fylkeskommunen ønsker å høre studentenes meninger om er:

  • Hvordan sikrer vi god og bred deltakelse i lokaldemokratiet?
  • Hvilken kompetanse vil morgendagens arbeidstakere trenge?
  • Hvilke tjenester og tilbud mener du er viktig i kommunen din?

Under arrangementet blir KS’ stipendordning for mastergradsstudenter presentert og lokale mottakere av stipendet kommer for å presentere sine oppgaver. 

Påmelding innen 11. juli
Er du student og vil være med på debatt? Du kan melde deg på ved å sende en e-post til hilde.nauste.myhre@ks.no innen onsdag 11. juli. Merk e-posten "Jazztreff".