Helseplattformen

Helseplattformen

For første gang etableres en felles journalløsning for hele helsetjenesten i tråd med det nasjonale målbildet “Én innbygger – én journal”. Prosjekteiere er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Alle kommuner i Midt-Norge er med gjennom opsjonsavtaler.

Ole Gunnar Kjøsnes

Ole Gunnar Kjøsnes

Daglig leder, Sør-Trøndelag