Folkevalgtprogrammet 2015-2019
Scanstockphoto

Folkevalgtprogrammet 2015-2019

Gratis opplæringstilbud for politikere i alle kommuner og fylkeskommuner vil være klart til høsten.

Det nye KS Folkevalgtprogrammet vil langt på vei følge samme lest som i inneværende periode, men det vil også fornyes på en del områder. Programmet vil blant annet foreligge digitalt fra starten av.

Skape engasjement
Folkevalgtprogrammet skal bidra til å inspirere og gi trygghet i rollen som folkevalgt. Det skal også gi de folkevalgte et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag. Vårt mål er at dette er et bidrag til å skape engasjement og forståelse for det lokale selvstyret, og til reell folkevalgt styring i kommunene/fylkeskommunene.

Suplerende opplæring
Programmet vil supplere den opplæringen kommunene og fylkeskommunene selv forestår. Vi vil derfor planlegge dagene i nært samarbeid med den politiske og administrative ledelsen i hver kommune/fylkeskommune. Videre skal folkevalgtprogrammet også supplere de politiske partienes skolering av sine folkevalgte. Vi er derfor også i kontakt med de politiske partiene i utviklingen av vårt program.

KS tilbyr 4 dager gratis opplæring
I perioden planlegger vi å tilby inntil fire dager, hvor de to første dagene – kjerneprogrammet – bør gjennomføres så snart som mulig etter valget. Kjerneprogrammet tenker vi at skal være det samme i alle kommuner og i alle fylkeskommuner, men tilpasset den enkelte kommune/fylkeskommune. Kjerneprogrammet ledes av en av våre prosessveiledere.

De to øvrige dagene skal vi skreddersy etter de ønsker og behov det enkelte kommunestyre eller fylkesting har. Til disse dagene vil vi tilby at spesialister fra KS også kan bidra, i tillegg til prosessveileder.

KS har utnevnt koordinatorer for Folkevalgtprogrammet i alle  regioner. De skal være kontaktpersonene for dere i kommunene/fylkeskommunene.

Koordinator for Midt-Norge er Eva I. Lauglo, eva.lauglo@ks.no
Mobiltlf.nr. 958 21 384.

Veilederne i Midt-Norge er: Dagfinn Aasen, Maritta Ohrstrand, Bjørg Tingstad, Roald Huseth, Ottar Vist og Ivar Skei.

Sett av to dager allerede nå!
Vi er kjent med at møteplanene for kommunestyrene og fylkestingene for neste år i stor grad legges før jul. Vi anbefaler å fastsette to dager til Folkevalgtprogrammet med det nye kommunestyret/fylkestinget allerede nå. Et tips kan være å legge inn disse to dagene før det konstituerende møtet der det er mulig. Dette både fordi kjerneprogrammet inneholder nyttig informasjon om det konstituerende møtet, men også fordi det kan gi kommunestyret/fylkestinget et godt grunnlag når de starter arbeidet sitt.

Vennligst meld inn aktuelle datoer og eventuelle ønsker om veileder(e) snarest råd.