Samling Den gode skoleleder
Refleksjonsspill på Den gode skoleleder. Fotograf: Annikken Kjær Haraldsen

Samling Den gode skoleleder

Skoleledere fra hele Nord-Trøndelag er den 9. og 10.februar samlet gjennom programmet Den gode skoleleder. Tema på denne samlingen er avtaleverket, lov og regelverk for grunnskolen, forvaltningskompetanse og tilpasset opplæring.

Programmet Den gode skoleleder er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag, i samarbeid med kommunene.

 

Målet med programmet er å styrke skoleledernivået i fylket gjennom økt kompetanse på områder som utfordrer rektorrollen i det daglige. Betydningen av ledelse i forhold til det innholdsmessige i skolen og dens resultater er avgjørende. Programmet utfordrer egen praksis og er en arena for erfaringsbasert, kollektiv refleksjon. Den gode skoleleder er ett av bidragene i arbeidet for en bedre skole i kommunene i Nord-Trøndelag og er en naturlig oppfølging av program for barnehagemyndighet og skoleeier som Fylkesmannen og KS arrangerte sammen med Oppvekstprogrammet i 2014 og 2105. Tredje og siste samling i Den gode skoleleder gjennomføres i mai 2016.