"Den gode skoleleder" er i gang
Bildet er fra bli kjent-aktiviteten Speed-dating, der alle deltakerne skulle samtale om sentrale spørsmål i sin rolle som skoleleder. Foto: Randi Segtnan

"Den gode skoleleder" er i gang

Første samling i programmet "Den gode skoleleder" gjennomføres 2. og 3.november på Stjørdal. Den 9. og 10.desember vil tilsvarende samling bli gjennomført i Namsos.

Bakgrunnen for at Fylkesmannen og KS i Nord-Trøndelag tilbyr «Den gode skoleleder» er at vi over tid har sett at mange skoleeiere har utfordringer med å rekruttere og beholde ledere. Vi ser også at arbeidsoppgavene til skolelederne er i stadig endring og stiller krav til ny og annen kompetanse.

Målet med programmet er å styrke skoleledernivået i fylket gjennom økt kompetanse på områder som utfordrer rektorrollen i det daglige. Vi har også mål om å utfordre egen praksis, dette skal være en arena for erfaringsbasert, kollektiv refleksjon. Vi er svært godt fornøyd med at 120 deltakere har meldt seg på programmet. 

Andre samling i programmet blir på Steinkjer 9.-10.februar, tredje og siste samling arrangeres i region sør 2.-3.mai og i region nord 9.-10.mai.

KS Konsulent er engasjert til å bidra med det faglige innholdet og opplegget.