Den gode skoleleder

Den gode skoleleder

Målet for programmet Den gode skoleleder er å styrke skoleledernivået i Nord-Trøndelag gjennom økt kompetanse på områder som utfordrer rektorrollen i det daglige.