"Den gode barnehage- og skoleeier i Sør-Trøndelag"

"Den gode barnehage- og skoleeier i Sør-Trøndelag"

Hovedmålet er å videreutvikle eierstyring for økt kvalitet i barnehage og skole, samt bedre gjennomføringen i det 13-årige opplæringsløpet. Programmet er lokalt tilpasset, men bygger på det nasjonale programmet "Den gode skoleeier" utviklet av KS sentralt