ABSOLUTT - utviklingsprogram for barnehage og skole
KS Rogaland inviterer i samarbeid med BI til utviklingsprogrammet ABSOLUTT

ABSOLUTT - utviklingsprogram for barnehage og skole

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT er utviklet i et samarbeid mellom KS og Kunnskapsdepartementet og skal øke kommunesektorens forståelse og kunnskap om ansvaret for barnehage, skole og oppvekst.

Programmet er en videreutvikling av «Den gode skoleeier» som har vært prøvd ut i mange fylker som et tiltak for å realisere målene i KS sin eierstrategi for skole.

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at kommunale og fylkeskommunale folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.

Det vil bli lagt særlig vekt på forhold som utvikler kvalitet i barnehagene og skolene med tanke på barn og ungdoms utvikling og læring.

Programmet retter seg mot ordførere, rådmenn og andre folkevalgte og administrative ledere innen skole- og barnehagesektoren i både kommuner og fylkeskommunen. Det er en forutsetning at både politisk og administrativ ledelse deltar.

Kommunen og fylkeskommunen setter sammen en utvalgt gruppe som forplikter seg til å delta på alle samlingene i programmet.

Programmet starter opp i november 2017 og avsluttes høsten 2018. I løpet av perioden legger en opp til tre samlinger over to dager og en studietur. KS Rogaland har inngått samarbeid med Handelshøyskolen BI om gjennomføringen av programmet.

Det er ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker reise og opphold.
Dato for oppstartssamlingen og mulighet for påmelding kommer i begynnelsen av august.

     
TID   STED
     
14. - 15. november 2017 1. samling Stavanger
     
22. - 23. mars 2018 2. samling Stavanger
     
17. april 2. samling Stavanger
     
14. - 15. januar studietur London
     
16. oktober 2018 4. samling Stavanger