Hverdagsrehabilitering nettverk

Hverdagsrehabilitering nettverk

I september 2016 startet et nytt Hverdagsrehabiliteringsnettverk opp. 13 kommuner deltar på nettverket.