Folkevalgtprogram

Folkevalgtprogram

KS vil også etter dette valget tilby alle folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting et folkevalgtprogram som skal skape engasjement og forståelse for det lokale selvstyret.