Den gode skoleeier- et utviklingsprogram i Hedmark og Oppland

Den gode skoleeier- et utviklingsprogram i Hedmark og Oppland

Utviklingsprogrammet "Den gode skoleeier" skal gi folkevalgte og administrativt tilsatte i Hedmark og Oppland økt kunnskap og ferdigheter i dialogbasert styring av skolen. Varighet september fra 2014 til august 2015. Erfaringsamling høsten 2016