Framtidens kompetanse i Buskerud
Foto: ScanStockPhoto

Framtidens kompetanse i Buskerud

Styret i KS Buskerud har noen råd til kommunenes arbeid med framtidas kompetanse. 

Karriereveiledning
Kommunene bør prioritere karriereveiledning bl.a. pga OECDs anbefalinger, nasjonale føringer, Ludvigsen-utvalgets innstilling og ny læreplan i faget Utdanningsvalg.

Innspill til Buskeruds  Regionale plan for kunnskapssamfunnet.
Styret i KS Buskerud har derfor bedt Buskerud fylkeskommune om at karriereveiledning blir et sentralt punkt i Regional plan for kunnskapssamfunnet og at det satses på kompetanseutvikling innen dette fagfeltet. 

Hva kan kommunene gjøre selv?
Styret i KS Buskerud ber om at dette arbeidet følges opp i den enkelte kommune og i fylkeskommunen.

Og her er noen forslag til hvordan kommunene kan jobbe med dette temaet: 

Bruk KS’ verktøykasse: Framtidas kompetanse - en medlemsdialog

Her finnes temahefter, en film og mye mer som kommunene kan ha nytte av. 

Bruk kommunens lokale karrieresenter - der det finnes (se under Videre lesning: Karrieresentre i Buskerud)

Hver kommune må drøfte framtidas kompetanse
Dette kan gjøres gjennom å invitere Oppvekstutvalget og Helse- og omsorgsutvalget sammen med det lokale næringslivet, NAV og Karrieresenteret til en diskusjon rundt framtidas kompetanse. Debatten kan også tas i kommunestyret. Karrieresentrene påtar seg å dra rundt til alle de nye kommunestyrene. 

Opplæring av nye folkevalgte
Kommunene bør ta med framtidas kompetanse som et tema inn i sitt eget folkevalgtprogram.

Kommunens handlingsplan
Husk å ta med Framtidas kompetanse inn i kommunens handlingsplan. 

Har karriereveiledning effekt?
Ja! Les gjerne mer om VOX' effektundersøkelse av karriereveiledning.

HER dokumenteres det at karriereveiledning hjelper.

Videre lesning