Tromøy barnehageenhet vant IA-prisen 2017 i Aust-Agder
Johnny Svensvik, Gunn Bekkevik, Heidi Wagelid, Mona Thorsen og Veronica Kristiansen mottok IA-prisen på vegen av Tromøy barnehageenhet. Foto: KS

Tromøy barnehageenhet vant IA-prisen 2017 i Aust-Agder

IA-prisen skal være en anerkjennelse til virksomheter som har utmerket seg i arbeidet med både å skape og videreutvikle arbeidsplasser.

Vinneren av IA-prisen i 2017 er Tromøy barnehageenhet, som er en kommunal barnehageenhet.

De har gjennom flere år jobbet aktivt og målrettet for å være en inkluderende IA-bedrift, og ved å forene ergonomi og pedagogikk har de gjennomgått en transformasjon.

Gjennom involverende prosesser har de funnet fram til hva de må gjøre av endringer for at barna skal få slippe mer til, at arbeidsplassen skulle være mer helsefremmende og nærværet på minst 95%. Dette har ført til at barnehagen jobber på helt nye måter.

Barnehagen er lagt til rette for at barna skal gjøre mest mulig selv, og de voksen jobber som veiledere. Denne nyskapende kombinasjonen av ergonomi og pedagogikk har resultert i færre sykmeldte og mer selvhjulpne barn. Nærværet i 2017 er på 98,2%.

De deler gjerne av sine erfaringer og har hatt innlegg for enheter både innenfor barnehagesektoren og pleie- og omsorgssektoren.

Vi gratulerer Tromøy barnehageenhet med prisen.