Strategikonferanse og Fylkesmøte 2019
Velkommen til Strategikonferanse og Fylkesmøte i KS Agder 6.2.2019. Bildet er fra møte i Sørlandstinget i 2017. Foto: KS

Strategikonferanse og Fylkesmøte 2019

Velkommen til KS Agders Strategikonferanse og Fylkesmøte 6.2 .2019 på Scandic Sørlandet, Sørlandsparken.

Fylkesmøtet er KS øverste organ i regionen og det innkalles til Fylkesmøte kl.13.00 for behandling av ordinære saker.

Det er er svært viktig at Fylkesmøtets delegater deltar på hele programmet som totalt sett varer fra 09.00 til 16.00.

Fellesnemda for Agder Fylkeskommune har møte samme sted og vil slutte seg til Fylkesmøtet så snart dette er praktisk mulig, 

Før lunsj løfter vi spesielt vi opp to av temaene som behandles i årets debatthefte:

  • Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet?
  • Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester til
  • innbyggerne?

 Du vil blant andre møte 

Områdedirektør arbeidsliv, Tor Arne Gangsø

Områdedirektør for forskning, inovasjon og digitalisering, Kristin Weidemann Wieland

Hovedstyremedlem/1. nestleder, Mette Gundersen

I tillegg får vi fram lokale stemmer og prosjekter som danner bakgrunn og gir ny kunnskap.

Debattheftet for KS 2019 finner du HER


Fylkesmøtet blir innkalt på vanlig måte i god tid før 6.2.2019.