Samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn
Agderforskning har laget et debattopplegg for samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn. Foto: ScanStock

Samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn

KS Agder har engasjert Agderforskning for å lage et debattopplegg for samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn.

Et viktig tema som det er all grunn til å ha oppe til politisk diskusjon.

Debattopplegget er utviklet i samarbeid med KS Folkevalgtprogram.