Sammen om utvikling på Agder
Nærmere 100 deltakere på KS Agder Strategikonferansen diskuterer viktige temaer for å skape framtidens kommuner, framtidens region. Foto: Jan Inge Tungesvik

Sammen om utvikling på Agder

KS Agder samler representanter for kommuner og fylkeskommuner, politikere og administrative ledere, til strategisamling 2018. Samlingen finner sted i Arendal og samler et høyt antall lokale og regionale ledere.

På sakslisten står foredrag og debatter om tariffoppgjøret 2018, kriminalitetsutfordringer på Agder, arbeidet med rammevilkår for inkludering av flyktninger og bredbåndsdekning ved strømutfall.

Etter at Tellef-Inge Mørland ble innvalgt på Stortinget, har valgkomiteen foreslått at Janne Fardal Kristoffersen velges til ny styreleder for KS Agder. Valget vil bli foretatt på KS Agder Fylkesmøte 1. februar.

Strategikonferansen gjennomføres torsdag og fredag, og er også koblet sammen med flere møte, som eksempelvis Sørlandsrådet og Ordførerforum.

Program for samlingen