Overordnet strategisk samarbeidsutvalg

OSS er et partssammensatt, strategisk utvalg mellom Sørlandet Sykehus HF og de 5 kommuneregionene i Agder. 

OSS skal:

  • Initiere utviklingsarbeid for å styrke regionen i sin helhet
  • følge opp, vedlikeholde og evaluere samarbeidsavtalen
  • være rådgivende overfor kommunene og SSHF ved godkjenning av delavtaler og prosedyrer som gjelder samhandling om felles pasienter
  • opprette faggrupper/fagutvalg for pasientforløp som er felles for helseforetakets område (Agder)
  • være pådriver for kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling på Agder
  • ha oversikt over samhandlingsprosjekter og spre gode modeller for samhandling

De 5 kommuneregionene har opprettet hver sitt  Regionale Samarbeidsutvalg som er organisert under OSS.