Oppløftende resultater gir ny inspirasjon til likestillingsarbeidet i Kvinesdal kommune
Rafoss barnehage på tur. Foto: Kvinesdal kommune

Oppløftende resultater gir ny inspirasjon til likestillingsarbeidet i Kvinesdal kommune

Det er særlig barnehagene som utmerker seg med systematisk og målrettet arbeid. Et av virkemidlene som har vært virkningsfullt har vært bruken av film.

Resultatene gir nå barnehagene og andre deler
av kommunen ny inspirasjon til å fortsette arbeidet med likestilling og
likeverd.

Berit Ofte er styrer i Rafoss barnehage. Hun forteller at det aller viktigste har vært å jobbe med holdninger, for å utvikle personalets kompetanse. I starten ble arbeidet møtt med en del skepsis og motbør, men dette har snudd til noe vi nå er svært stolte av, både i alle barnehagene, men også i kommunens øverste politiske og administrative ledelse. Rådmannen har vært en viktig medspiller og etterspør gjerne resultater fra arbeidet.

Selv om Kvinesdal hadde fått likestillingsprisen i 2011, så vi etter hvert behovet for å sikre at ansatte jobbet i tråd med kommunens ambisjoner. Skulle vi få det til, var vi nødt til å få med alle ansatte, gjennom et kompetanseløft.

Respekt for hverandres valg og ønsker står sentralt. I barnehagen vår har vi f eks nøytrale farger på interiør, og vi tenker over innkjøp som gjøres slik at de fremmer likestilling.

Men viktigst av alt er de voksnes holdninger! Små endringer kan gjøre store forskjeller! Styrer Berit Ofte i Rafoss barnehage

Vi gjorde ubevisst forskjell på gutter og jenter gjennom det vi sa og det vi gjorde i vårt møte med barn (eks: bruk av navn på barna, oppfølgingspørsmål og blikkontakt- se rapport) 
Mye av arbeidet gikk derfor med på å bevisstgjøre personalet på akkurat dette slik at vi kunne endre praksis. 

Kommunen har samarbeidet med KUN (senter for kunnskap og likestilling) i et prosjekt om likestilling, som nå er avsluttet. Les mer om dette arbeidet i lenken nedenfor.

Etter flere års innsats, kan barnehagene nå vise til at praksis har endret seg. Barnehagene er på god vei til å oppfylle kommunens mål på likestillingsområdet.