Nye Lyngdal og politisk organisering
Forhandlingsutvalgene i Audnedal og Lyngdal samarbeider for å bygge en ny kommune. Foto: KS

Nye Lyngdal og politisk organisering

Forhandlingsutvalgene i Audnedal og Lyngdal bruker to dager på å løfte opp dagens organisering og se på mulige løsninger for politisk organisering når de skal bygge den nye kommunen.

KS bidrar med prosessledelse og kompetansepåfyll.

Martin Skramstad er erfaren ordfører og har stort engasjement for framtidige organisering av politisk arbeid.

Gjertrud Strand Sanderød bidrar med innspill på innbyggermedvirkning og dialog.