Farsund kommune har gode erfaringer med lærlinger innenfor kjemiprosessfaget
Lærlingene Sanna Larsen og Erik Gilja på jobb i vannverket. Foto: Farsund kommune

Farsund kommune har gode erfaringer med lærlinger innenfor kjemiprosessfaget

Farsund ble utfordret til å opprette lærlingeplass i kjemiprosessfaget. Da det kom inn 2 søkere, opprettet kommunen likegodt 2 lærlingeplasser. Vi har møtt lærlingene og sett litt nærmere på hva dette har medført i kommunen.

Dette er nok en av de beste historiene vi kan fortelle fra Farsund kommune, forteller rådmann Vidar Torsøe. Lærlingene har gitt nye impulser og utfordrer våre ansatte på en måte som er sunt for hele organisasjonen. Enhetsleder Sten Otto Tjørve er heller ikke i tvil om at kommunens satsing på lærlinger kan være et godt eksempel for andre kommuner.

 

Lærlingene Sanna Larsen og Erik Gilja, sammen med daglig veileder Hans Kristian Larsen bak fra venstre ses enhetsleder Sten Otto Tjørve, faglig veileder Berber Korf og rådmann Vidar Torsøe. Foto: Per Bendixen, KS

Hans Kristian Larsen er den som har det daglige ansvaret for veiledningen av lærlingene. Han ser kun positive sider av satsingen og kan ikke få rost lærlingene nok. De jobber allerede selvstendig innenfor flere områder og etterspør stadig nye oppgaver og mer ansvar. Et av de største ønskene for øyeblikket er å få delta i vaktordningen til vann og avløp. «Tenk å få være med på en utrykning hvor vi får alarm og ordner opp i en større vannlekkasje i byen. Vann er jo utrolig viktig»

Hans Kristian  påpeker at en kommune som Farsund har mer prosessteknologi enn det mange er klar over. Dette er nok noe vi har blitt mer bevisste på, ikke minst på grunn av lærlingene.

Både Sanna og Erik må innrømme at de ble overrasket over hvor mye arbeidsområder kommunen har ansvaret for. De ser med helt andre øyne på kommunen nå, etter å ha sett hva en kommune egentlig driver med. «Nå har vi snart vært her i 1 år og har lært mye. Det blir spennende å se hvor vi står om ca. 1 år, når er vi ferdige, forteller Sanna. Farsund kommune er en fin arbeidsplass, sier Erik. Han tenker jobb evt. videreutdanning, mens Sanna ser for seg videreutdanning etter endt læretid.

Jeg er helt sikker på at flere elever ville ha søkt om tilsvarende lærlingeplass, hvis de bare var klar over mulighetene! Sanna Larsen, lærling i Farsund kommune

En elev fra VG-elektro har nylig vært utplassert i teknisk sektor og noe av den samme oppdagelsen ble gjort her; det er mye mer elektro og styringssystemer enn mange tror.

 

Vi har forventninger til at vår satsing på lærlinger vil styrke rekrutteringen i fremtiden Sten Otto Tjørve, enhetsleder i Farsund kommune

Fagnettverket for driftsassistenter innenfor vannbransjen i Vest-Agder, følger også med på det som skjer i Farsund. Nettverket håper at flere kommuner kan gjøre det samme. Begge lærlingene var med på siste fagtur fra nettverket, som gikk til London: 

 

På studietur til London med fagnettverket. Foto: Farsund kommune

Farsund kommune har ambisjoner om å ha 3 lærlinger pr 1000 innbyggere. Aller helst vil vi ha et antall som avspeiler behovet, avslutter rådmannen.