Digital kompetanse i kommunene
Invitasjon til workshop:«Hva betyr det at fremtiden er digital i vår kommune». Bilde: KS

Digital kompetanse i kommunene

Prosjektet «Digital kompetanse i kommunene» er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS og forhandlingssammenslutningene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital», gi støtte til de endrings- og omstillingsprosessene, fokusere på nye muligheter ved framtidsrettet og bærekraftige tjenester  og på hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunene må tilegne seg i det nye arbeidslivet. 

5. mars, gjennomførte KS en oppstartskonferanse- «Hva innebærer det at fremtiden er digital». Nå tilbys 5 regionale work-shop «Hva betyr det at fremtiden er digital i vår kommune». 

Målgruppen er folkevalgte, ledere og tillitsvalgte i kommunene. Det forventes at deltakerkommunene representeres med en slik sammensetning.

Rammeprogrammet for work shopene finner dere her.

Oversikt over tid og sted for de regionale workshopene:
Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur: mandag 8. - tirsdag 9.oktober
Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane: mandag 22. - tirsdag 23.oktober
Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola: mandag 5. - tirsdag 6. november
Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim: torsdag 8. - fredag 9. november
Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø: mandag 12. - tirsdag 13. november

Påmeldingslenke finner du herpåmelding innen 29. august 2018.

Oversikt over kommunedeltakelse finner du på  www.komdigi.no

Det koster ikke noe for deltakerkommunene å delta på work-shop og middag, kun reise og overnatting.