Agder lengst framme i arbeidet med forbedringer
Tredje samlingen i læringsnettverket for gode pasientforløp på Agder. Foto: Kristin Tveitnes, KS

Agder lengst framme i arbeidet med forbedringer

Lederforankring er helt sentralt for å lykkes med forbedringsarbeid. Øverste faglige ledere i kommuner og sykehus deltok aktivt sammen med sine forbedringsteam på den tredje samlingen i læringsnettverket for gode pasientforløp på Agder.

240 helsearbeidere og deres ledere fra kommuner og sykehus på Agder var samlet i Kristiansand 13. og 14. september. På den tredje av fire samlinger presenterte og evaluerte forbedringsteamene resultater så langt i arbeidet med utviklingen av gode pasientforløp.

Maren Skaset, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og leder av styringsgruppen, åpnet samlingen. Det er departementet som finansierer læringsnettverkene.

Se innlegget til Maren Skaset

- Arbeidet er svært godt forankret i politisk ledelse, og denne satsingen på læringsnettverkene får vi svært mye igjen for, sa Skaset.

Hun takket og roste prosjekteier KS, de som arbeider i satsingen og alle som deltar i forbedringsarbeidet i kommuner og sykehus.
- Det er dere som gjør den virkelige jobben i tjenesten lokalt, sa hun.

 

Maren Skaset (bildet) avsluttet innlegget sitt med å si at kommunene og sykehusene på Agder har kommet lenger enn de fleste i å jobbe med gode pasientforløp. I læringsnettverkene som ble gjennomført i 2013-2015 hadde regionen størst oppslutning med 18 påmeldte kommuner. Regionen var først ute med å etablere et samarbeid med sykehuset og var først ute med å nå målet om at alle kommunene skal med. Nå deltar alle 30 kommuner og alle tre sykehus på Agder i forbedringsarbeidet – det er imponerende sa Skaset.

KS som utviklingspartner
- KS har flere roller, i denne sammenhengen møter dere KS som utviklingspartner. Samtidig er vi i KS svært interessert i å høre om de rammebetingelsene dere har er gode nok, sa satsingsleder Sigrid J. Askum da hun presenterte læringsnettverksmodellen.

Har vi de rette virkemidlene for at dere kan jobbe med å forbedre tjenestene? Er rammebetingelsene gode nok for at dere kan møte de kravene og forventningene som kommer fra nasjonalt nivå?

Forbedringsarbeid og kulturbygging tar tid. Særlig dersom ambisjonen er at endringen skal føre til forbedring og vare ved. Vanligvis tar det fem til seks år. Det handler om å systematisere gode pasientforløp, og det handler om retningsendringen som ligger i spørsmålet hva er viktig for deg?

- Neste og siste samling er om ni måneder, i juni 2018. Dette er ikke et prosjekt, det handler om den vanlige driften. Læringsnettverket er drahjelp fra sidelinjen. Etter siste samling handler det om videreføring og kontinuerlig utvikling og forbedring. 

Videre lesning