Uttalelser fra Landsstyret
Uttalelser fra landsstyret i KS fra møtet 2. nov 2017. KS' ledelse (f.v) Mette Gundersen, Gunn Marit Helgesen, Bjørn Arild Gram. Foto: KS

Uttalelser fra Landsstyret

KS' landsstyre har avholdt årets siste møte og avgitt uttalelser om statsbudsjettet for 2018, vold og overgrep mot barn samt ordning for finansiering av naturskader.

Landsstyret om statsbudsjettet
Statsbudsjettet 2018; kommuneopplegg og konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner

Landsstyret om vold og overgrep
Vold mot barn må forhindres

Landsstyret om naturskader
Bedre ordninger for forebygging av naturskader

Videre lesning

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk