Uttalelser fra Landsstyret
Landsstyret hadde møte i Kommunenes Hus 30. mai 2017. Styreleder, Gunn Marit Helgesen med nestledere og Landstyret i bakgrunnen. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Uttalelser fra Landsstyret

KS' landsstyre har avholdt årets første møte og gitt uttalelser om samfunnsutfordringer, regionreformen, kommuneøkonomi, avlastningstilbud og digitalisering.

Landsstyret om samfunnsutfordringene i stortingsperioden 2017-2021

Landet trenger sterke folkevalgte regioner

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert Nasjonalbudsjett 2017

Nei til svekking av avlastningstilbudene

Det trengs et løft for digitaliering i kommunesektoren

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk