Lokal og regional handlefrihet må sikres i internasjonale handelsavtaler
Grafitti som illustrerer de pågående forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom USA og EU. Foto: Europakommisjonen

Lokal og regional handlefrihet må sikres i internasjonale handelsavtaler

KS ber regjeringen sikre lokal og regional handlefrihet i pågående forhandlinger om TTIP og TISA. 

KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom CEMR og Regionkomitéen har vedrørende forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

I hovedstyrevedtaket fra 22. juni vektlegger KS at de forventer at potensielle negative konsekvenser av de internasjonale avtalene tas på alvor. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTIP og TISA avtalen knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signer endelig. 

Som følge av KS-vedtaket ber SVs stortingsrepresentant Karin Andersen kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i et skriftlig spørsmål om å redegjøre for planene om å inngå avtale. Hun er bekymret for at avtalen kan begrense nasjonale myndigheters kontroll og deregulere markedet. 


Fakta

  • TISA står for "Trade in SErvices Agreement" (Avtale om handel med tjenester). 
  • Målet for TISA-forhandlingene er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som fremforhandles av 24 WTO-medlemmer, der EU representerer sine 28 medlemsland. 
  • Forhandlingene springer ut av manglende fremdrift i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og av at ministrene i 2011 ba WTO-medlemmene vurdere alternative måter å oppfylle Doha-mandatet på.

Kilde: regjeringen.no

Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS