Elevene først
Hensynet til elevenes læring må være retningsgivende for all utvikling i skolen, skriver Erling Lien Barlindhaug og Tor Arne Gangsø i en kronikk om de pågående lærerforhandlingene. Foto: Colourbox

Elevene først

Når lærerorganisasjonene og KS nå skal forhandle om ny arbeidstidsavtale, må hensynet til elevenes læring settes i første rekke, skriver arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø og utdanningsdirektør Erling Lien Barlindhaug i en kronikk.

«Hensynet til elevenes læring må være retningsgivende for all utvikling i skolen. Her som på andre områder er det ikke én faktor som er avgjørende for resultatet, men samspillet mellom mange. Vi har – heldigvis – sett mange gode eksempler på at én dyktig lærer kan utgjøre en viktig forskjell for enkeltelever og klasser. Men det er samspillet mellom lærere og ledelse for å utvikle gode og skapende fellesskap som former den gode skolen.»

Dette skriver de to KS-direktørene i en kronikk som er publisert i flere aviser rundt i landet. Bakgrunnen er at lærerorganisasjonene og KS skal ha fremforhandlet en ny arbeidstidsavtale i løpet av høsten. 

Les hele kronikken: Elevene først

19. oktober var det forhandlingsstart. Da møttes lærerorganisasjonene og KS for å utveksle krav og tilbud i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Forhandlingene skal være avsluttet før nyttår.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk