Det haster å finne løsning for ferieavlastning

Det haster å finne løsning for ferieavlastning

KS vil at at ferieavlastning skal skje i et oppdragstakerforhold og ikke i et arbeidstakerforhold. Dette var ett av flere viktige temaer KS tok opp i konsultasjonsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet mandag.