Mottak av post gjennom SvarUt
Flere offentlige etater tilbyr elektronisk post.

Mottak av post gjennom SvarUt

SvarUt formidler post gjennom flere kanaler. Innbyggere som har valgt e-Boks eller Digipost som postkasse får posten der, forutsatt at avsender har aktivisert kopling mot disse postkassene. Øvrige innbyggere og virksomheter får posten via Altinn.

NB!! Har du spørsmål om innholdet i posten? Da skal du henvende deg til avsenderen, altså kommunen eller den virksomheten som har sendt deg posten. Du skal ikke henvende deg til KS eller Altinn med slike spørsmål!

For å sikre at varselet om post kommer riktig frem, er det viktig å oppdatere kontaktinformasjonen. For virksomheter er det også viktig at saksbehandlerne som skal åpne posten i Altinn har rettigheter til dette.

Får du post til deg som privatperson?
For å få post fra det offentlige, må du være registrert i kontaktregisteret. Det er selvsagt også viktig at du holder dette oppdatert. Du kan også velge Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige.
Les mer om dette på http://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Representerer du en virksomhet?
I virksomheter er det den personen som har funksjonen som "daglig leder" som oppdaterer kontaktregisteret i Altinn. Det er da vanlig å legge inn epostadressen til postmottaket for epost fra Altinn.
Les mer om dette i notatet. (Oppdatert 04.05.2017)

Kan du ikke åpne posten til virksomheten?
Men for å åpne post fra kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter som benytter SvarUt, er det også viktig at den som skal åpne posten også har rettigheter til det. Det gjør daglig leder ved å tilordne rollen "Post/arkiv" til de saksbehandlere som skal kunne åpne post i Altinn. (Tidligere ble rollen "Kommunale tjenester" benyttet til dette. Den rollen gir fremdeles tilgang til å åpne post, men kun fra kommuner og fylkeskommuner.)
Les mer i dette i samme notat. (Oppdatert 04.05.2017)

Kjenner du ikke igjen org.nummeret som posten er adressert til?
Det hender at posten adresseres til en underenhet, noen ganger en underenhet som daglig leder faktisk ikke vet eksisterer. Men daglig leder eller andre som også har rollen "Post/arkiv" vil likevel kunne finne post til underenheten. Gjør da som følger:
Logg inn i Altinn på vanlig måte. Du kommer da til Innboksen. Der klikker du på "Den jeg representerer nå" og deretter "Vis flere...". Da får du opp et skjermbilde hvor du kan krysse av for å se også på alle underenheter. Der finner du kanskje din, inntil nå, ukjente underenhet.

Representerer du en kommune eller fylkeskommune?
Det er også virksomheter og fremgangsmåten er den samme som for øvrige virksomheter. Vi har likevel laget et eget notat som omhandler "kommuner" og "rådmenn" i stedet for "virksomheter" og "daglige ledere".
Les mer om dette i notatet. (Oppdatert 04.05.2017)

 Merk også at Altinn jobber med en helt ny løsning for rolle- og rettighetsstyring i Altinn. Vi oppdaterer denne informasjonen etter dette.

Hva om du ikke åpner posten?
Innbyggere som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 2 virkedager (altså ikke lørdag og søndag), får dette ettersendt som normal brevpost. Det er ingen god idé! Det tar mye lenger tid før du får posten, avsenderen får unødige utgifter og samfunnet produserer papir til ingen nytte. Logg derfor inn i Altinn og les posten der!

Virksomheter vil også normalt få posten ettersendt som normal brevpost. Men virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot digital post. Dermed kan ikke virksomhetene kreve ettersending som brevpost.

Mer om roller og rettigheter i Altinn
For mer informasjon om Altinn henviser vi til hjelp-informasjonen i www.altinn.no, spesielt om Profiler, roller og rettigheter.