Forberedelser
Elevene oppfordres til å forberede seg før de kommer til KS Besøkssenter. Foto: Shutterstock/Syda Productions

Forberedelser

Elever som forbereder seg til besøket i KS Besøkssenter får bedre læringsutbytte av Kommunespillet. Vi oppfordrer derfor lærere til å gå gjennom ressurser til faglig fordypning med elevene på forhånd.

Alle klasser bør gå gjennom begrepsavklaringene under. Valgfritt ekstramateriell tilpasset fagene finner dere i lenkene nederst på siden.

Forarbeid for alle

I løpet av spillet støter elevene på begreper knyttet til lokaldemokratiet. Vi oppfordrer lærere til å gå gjennom følgende begreper på forhånd:

  • Rådmannen er den øverste administrative lederen i en kommune. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.
  • Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og møteleder for kommunestyret.
  • Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunens innbyggere.
  • Åpen høring er et åpent møte om en aktuell sak for alle innbyggere i kommunen. Alle kan si sin mening om saken.
  • En interessegruppe er en organisasjon som arbeider for å fremme egne interesser, som oftest ved hjelp av politiske virkemidler.
  • Innovasjon er en nyskaping eller en fornying av en eldre «oppfinnelse».
  • Velferdsteknologi er teknologiske løsninger eller produkter som gjør hverdagen lettere eller tryggere for brukeren. I eldreomsorgen kan dette f.eks være en sensor som slår på lyset hvis du går ut av sengen når det er mørkt, for å hindre fall. 

Fagspesifikke ressurser:

Samfunnsfag Utdanningsvalg Helsefagarbeider