Faglig fordypning
Foto: Shutterstock/Rawpixel.com

Faglig fordypning

Elever som forbereder seg til besøket i KS Besøkssenter får bedre læringsutbytte av Kommunespillet. Vi oppfordrer derfor lærere til å gå gjennom ressurser til faglig fordypning med elevene på forhånd.

Kommunespillet egner seg for mange fag, men er særlig tilrettelagt etter læreplan i samfunnsfag, utdanningsvalg og helsearbeiderfaget.Vi oppfordrer lærere til å forberede elevene godt på besøket. Her finner dere både generelle forberedelser og ressurser til faglig fordypning. Alle elever som skal spille Kommunespillet bør gå gjennom de generelle begrepene på forhånd. Om ønskelig kan dere i tillegg jobbe mer med det aktuelle faget før eller etter besøket. Gå direkte inn på det aktuelle faget.