Bilde av Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati

Avdeling: INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid

Kontor: Brussel